Zahradní trvalky

Obliba těchto květin v zahradách neustále stoupá a trvalky jsou nerozlučně spjaty s pojmem novodobé zahrady. Stále více se používají nejen pro své pěstitelské výhody, ale také proto, že jsou jako stvořeny pro volnější až přírodní partie, které se stále více uplatňují právě v novodobých zahradách.
Z velmi širokého sortimentu trvalek byly vypuštěny druhy, které se používají výhradně ve skalkách, protože toto téma bylo dostatečně obšírně zpracováno v publikaci „Skalka – ozdoba zahrady“, která před časem vyšla. Nízké, plazivé a polštářové trvalky, které se v novodobých zahradách mohou použít i mimo skalky, však jsou zahrnuty v sortimentu.
Speciální část byla dále rozšířena o některé skupiny trvalek, o nichž se dosud poměrně málo psalo, avšak které jsou pro zahrady důležité. Jsou to například okrasné traviny, které se stávají nepostradatelnou součástí moderních zahradních úprav. Dále jsou to kapradiny, které mají vysokou okrasnou hodnotu a u nás se dosud velmi málo používají. Pokládáme také za účelné zařadit na webové stránky i vodní rostliny, protože obliba vodních partií v zahradách neustále stoupá. A konečně sem byla zařazena kratší část o cibulnatých a hlíznatých květinách, které mají charakter trvalek a s trvalkami se velmi často používají.
Pomůckou, usnadňující výběr druhů pro použití, je grafický přehled kvetení trvalek. Jednotlivé druhy jsou zde sestaveny chronologicky podle doby kvetení a kromě toho jsou připojeny nejnutnější údaje o jednotlivých druzích.
Konečně obrazová část webu byla obohacena o množství barevných snímků trvalek.
Snažili jsme se dále o modernější botanické názvosloví. Použité latinské názvy se v mnoha případech odlišují od názvů, které se nyní běžně používají. Je však třeba si na ně zvykat, protože se toto nové názvosloví začíná používat v moderní světové literatuře. Pro orientaci jsme však uvedli i dříve používané vžité názvy květin, takže není nebezpečí, že byste se mohli zmýlit.