Grafické přehledy kvetení trvalek

Pro rychlou orientaci v sortimentu kvetoucích trvalek přinášíme dále uvedené přehledy. Jsou zde zahrnuty druhy trvalek, jejichž okrasnost záleží hlavně v jejich květech. Vypuštěny jsou druhy, které mají bezvýznamné květy a jejichž hodnota je hlavně v ozdobném olistění.

Na grafech je znázorněna doba kvetení jednotlivých druhů. Pořadí druhů není abecední, nýbrž chronologické, což umožňuje vyhledat druhy, které kvetou současně nebo po sobě. Tato doba kvetení je ovšem relativní pojem a nelze ji brát přesně doslovně. Vlivem různého průběhu počasí se může kvetení uspíšit nebo opozdit, zvláště v jarním období. Přehledy jsou tedy jen jakousi hrubou orientací v širokém sortimentu trvalek.

K usnadnění práce jsou v přehledech uvedeny aspoň nejnutnější údaje o jednotlivých druzích, a to výška rostlin, barva květů, nároky na světlo a vláhu. Jinak předpokládáme, že si podrobnější údaje každý vyhledá v textu.

Přehled umožňuje orientovat se rychle, i když jen zhruba v sortimentu kvetoucích trvalek, a má být pomůckou každému, kdo hodlá sestavovat osazovací plánky trvalkových výsadeb.

Grafické přehledy kvetení trvalek (+ ostatní tabulky) Excel sešit (254,5 kB)