Okrasné traviny

Trávy jsou nejrozšířenější skupinou rostlin na naší zeměkouli. Jsou velmi bohaté na rody a druhy, z nichž některé jsou nesmírně důležité pro výživu lidstva i jako zdroj krmiva pro hospodářská zvířata. To je celkem známé. Méně známé však je, že některé trávy jsou vynikající okrasné rostliny, které poskytují mnoho materiálu pro ozdobu zahrad i parků.

Název traviny, které používáme v této i v jiných statích, není botanickým, nýbrž praktickým pojmem. Zahrnuje okrasné rostliny trávovitého vzhledu, přestože některé z nich náležejí do jiných botanických čeledí než trávy – Graminae.

Vytrvalé traviny jsou zvláštní skupinou trvalek, zahrnující mnoho rodů a druhů, které se stále více uplatňují v zahradě. V našich zahradách jsou zatím málo běžné i známé. Zahrádkáři jsou zvyklí používat hlavně kvetoucí rostliny a na nekvetoucí si teprve začínají zvykat.

Tato skutečnost úzce souvisí s koncepcí okrasných zahrad, která se postupně mění. Od pravidelných úprav se přechází k úpravám volným, nepravidelným a k úpravám přírodního charakteru. Právě pro přírodní partie jsou okrasné traviny téměř nepostradatelné. Například vřesovištní nebo stepní partie si bez travin nedovedeme ani představit. Kromě toho traviny vyššího vzrůstu jsou překrásným doplňkem i obytných zařízení zahrad. V blízkosti odpočívadel jsou vynikajícím doplňujícím materiálem. Některé druhy se velmi pěkně vyjímají i v blízkosti vodních partií.

V poslední době se okrasné traviny začínají používat i jako součást volněji řešených rabat, kde působí zjemňujícím dojmem. Některé nízké druhy travin jsou velmi vhodné pro vytvoření nízkých plošných porostů, jak na slunci (Festuca), tak i jako podrost pod stromy (Luzula aj.).

Traviny nesázíme do zahrad pro krásu jejich květů, nýbrž pro působivost barev a tvarů jejich listů. Je zde bohatý výběr všech odstínů zelené; máme druhy překrásně stříbřitě šedé, žlutě a bíle pestré. Na podzim se listy některých druhů krásně zbarvují do žluta, hněda až oranžova. Kdo zná traviny, dokáže z nich vytvořit krásné, barevně harmonické partie. Máme možnost vytvořit v zahradě partie, kde traviny jsou hlavní náplní. Jejich velkou předností je, že jejich krása je dlouhodobá, trvá po většinu roku a není vázána na dobu květu.

Ani květy nejsou však u travin zanedbatelné, zvláště u některých druhů. Obrovité hedvábné stříbřité klasy Cortaderia selloana jsou u dobře vyvinutého exempláře pravým skvostem. Avšak i méně náročné druhy, jako Miscanthus sacchariflorus, svými hedvábnými klasy na slunci přímo svítí. Stejně krásné jsou rozkvetlé trsy Pennisetum compressum. Květenství těchto druhů lze také využít jako ozdobu příbytků.

Proto se okrasné traviny stávají nezbytnou součástí okrasných zahrad. Dá se říci, že jsou typickými rostlinami novodobých zahrad.