Vodní a bahenní rostliny pro koupací i zahradní jezírka

Vodní rostliny umístěné do jezírka v botanické zahradě LiberecVodní partie a jezírka v zahradách získávají stále větší oblibu. Jsou to různě velké a různě hluboké nádrže, od větších jezírek až po malé tůňky. K oživení vodní hladiny se do nich vysazují různé vodní rostliny. Výběr různých druhů a hlavně odrůd vhodných pro zahradní jezírka  je dosti široký, ve všech barvách i pro různé hloubky. Nyní se k tomu většinou používají lekníny, které jsou nejznámější a jistě též nejkrásnější. Méně se již používají jiné rostliny, přestože také jsou krásné a v některých případech vhodnější. Zvláště pro malé nádrže se lépe hodí štíhlé rostliny než lekníny, které někdy příliš rychle zakryjí celou hladinu. Výběr těchto rostlin je dosti bohatý. Některé z nich jsou opravdu vděčné a krásné, jiné zase velmi zajímavé nejen vzhledem, ale i způsobem života.

V zahradách přírodního charakteru se často naskytne možnost vytvořit bažinu, ať již přirozenou, nebo umělou. Umělá bažina se vytváří tak, že se z betonu nebo tlustší fólie vytvoří větší nepropustná mísa, ktará se zasype zeminou a udržuje se v ní stálá hladina vody. Takto vzniklé bahnisko se pak osazuje různými bahenními nebo vlhkomilnými rostlinami, z nichž lze vytvořit krásné a zajímavé partie. V některých případech může bažina navazovat na vodní nádrž, která má nějaký přítok vody. Přepad z nádrže se svede do bažiny, a tak je postaráno o stálé doplňování potřebné vláhy.

Máme-li v zahradě potůček, ať již přirozený nebo uměle vytvořený, můžeme jeho břehy osázet různými bahenními nebo vlhkomilnými rostlinami, které ještě zkrášlí tyto půvabné partie. Zahradní jezírka se v poslední době budují i na koupaní - tzv. koupací jezírka, kde se dačí především těm druhům vodních rostlin, které jsou zyvklé na málo úživné vody.-

Vidíme tedy, že skupina vodních a bahenních rostlin má v zahradě dosti široké použití a záleží na individuálních možnostech a situacích, které rostliny zde použijeme. výběr je dosti bohatý.