Ochrana trvalek přes zimu

O trvalkách mluvíme sice jako o rostlinách mrazuvzdorných, některé druhy však mohou v zimě značně utrpět mrazy. Nebezpečné jsou hlavně zimy bez sněhové pokrývky, která jinak rostliny nebezpečněji chrání. Nezapomínejme, že pod pojem trvalky zahrnujeme množství rodů a druhů, pocházejících z klimaticky nejrůznějších částí světa, a že v našem klimatu se ne všechny cítí jako doma. Proto jim někdy musíme pomoci přežít zimy, na jaké nejsou podle svého původu zvyklé. Také některé v zimě zelené rostliny, zvláště ty, které mají větší a širší listy, někdy připálí mráz. I když to neohrožuje jejich život, utrpí tím jejich vzhled. Jsou to například Yucca filamentosa, Kniphofia, Iberis aj. Nejvhodnějším krytem je jedlové nebo smrkové chvojí, které hlavně ochrání rostliny před slunečními paprsky.
Některé u nás choulostivé trvalky, jako například Anemone japonica, některé druhy rodu Eremurus, Helianthus atrorubens ja., jsou vděčné za přikrytí vrstvou listí nebo suché rašeliny. Po vypuštění vody z nádrže zakrýváme listím a též lekníny vysázené na dno. Dobrou ochranu listím i chvojím, popřípadě fólií po předchozím svázání nadzemních částí potřebuje překrásná travina Cortaderia, kterou musíme chránit nejen před zimou, ale především před vlhkem. Skalky nakrýváme chvojím proto, abychom zabránili přílišnému kolísání teploty, které může být pro některé rostliny nebezpečné. Mladé podzimní výsadby, zvláště vysázené bezprostředně před zimou, musíme přikrýt chvojím, chceme-li je ochránit před zimním poškozením.
Na jaře, kdy se již nedají čekat silnější mrazy, začneme přikrývky uvolňovat. U stálezelených rostlin neodklidíme nikdy přikrývku najednou, protože by rostliny mohlo snadno poškodit slunce. Přikrývky uvolníme jen částečně. Odstranit je můžeme teprve po nějaké době, ale pro jistotu vždy za podmračného počasí. Příliš dlouho ponechá přikrývka je také nebezpečná, zvláště u rostlin, které brzy na jaře raší.
Pro lepší přehled, co je kdy třeba s trvalkami na zahradě dělat, uvádíme stručný kalendářní přehled ošetřování trvalek.