Stipa L. – Kavyl

Poaceae – lipnicovité (Graminae – trávy)

Asi 250 druhů tohoto rodu roste v tropech a v mírném pásmu, hlavně v suchých oblastech. Většinou tvoří trsy a mají velmi úzké listy, klasy mají neobyčejně dlouhé vousy – osiny.

Většinou milují sucho a nejpěkněji působí v přírodních partiích stepního charakteru s ostatními suchomilnými rostlinami. V trávě vlající dlouhé vousy klásků, které se pohybují ve větru, dodávají rostlině stepní charakter. Kavyl se vysazuje na plně slunečné stanoviště do písčité, vápenité půdy. Množí se výsevem a dělením. Zahradnicky se pěstuje jen několik druhů.

Stipa barbata Desf. (60 – 80 cm, VII. – VIII.)

Pochází ze Středomoří. Tvoří úzkolisté trsy. Klasy mají velmi dlouhé, stříbřité, obloukovitě splývající vousy. Je to jedna z nejkrásnějších travin v době květu.

Stipa capillata L. (80 – 100 cm, VII. – VIII.)

Roste ve střední Evropě, na Sibiři, v Íránu a na Kavkaze. Tvoří trsy s velmi úzkými šedozelenými listy. Olistěná stébla nesou klásky s osinami dlouhými až 20 cm, ale bez stříbrných vlásků.

Stipa pennata L. (40 – 60 cm, VI. – VII.)

Je rozšířena od střední a jižní Evropy až po Sibiř. Podobá se S. barbata, je však nižší a dříve kvete. Použití má stejné. Hodí se i k řezu k ozdobě suchých váz. Klasy se však musí řezat brzy, před dozráním; později řezané klasy snadno opadávají.