Fritillaria L. – Řebčík

Liliaceae – liliovité

Rod má asi 80 až 100 druhů, které rostou na severní polokouli. V zahradách se pěstují hlavně dva vzájemně se značně odlišující druhy, a to F. imperialis a F. meleagris.

Fritillaria imperialis L. (80 – 100 cm, IV. – V.)

Pochází ze západního Himálaje. Má velké hlízy, z nichž vyrůstají tlusté, olistěné lodyhy zakončené okolíkem velkých zvoncovitých květů, nad nimiž je ještě listový chochol. Celá rostlina působí velmi exotickým dojmem. Koncem května a v červnu rostliny zatahují.

Daří se v každé dobré zahradní půdě a potřebuje dostatek živin. Přihnojování je tedy velmi účelné, hlavně v jarním období. Za dobrých podmínek je to velmi vděčná a trvanlivá květina. Množí se semenem a vedlejšími hlízami. Používá se ve smíšených rabatech i volných trvalkových skupinách. Má několik odrůd v barvách oranžové, červené až žluté.

Fritillaria meleagris L. (20 – 40 cm, IV. – V.)

Roste v Evropě až po Kavkaz. Má drobnější hlízy a úzké listy. Lodyhy nesou jeden nebo jen několik málo květů. Květy jsou převislé, zvoncovitého tvaru, bílé až purpurové, se zajímavou síťovitou kresbou.

Daří se nejlépe v propustné, spíše vlhčí zahradní půdě. Množí se semenem. Používá se jako zajímavý nižší prvek ve volných skupinách a jarních partiích.