Tulipa L. – Tulipán

Liliaceae – liliovité

Rod má asi 100 druhů, které rostou v severních mírných pásmech, hlavně ve stepích Střední Asie. Tulipány jsou nesporně nejpopulárnějším rodem cibulnatých květin. Díky staleté šlechtitelské práci pěstitelů byly tulipány prošlechtěny do tisíců odrůd, z nichž mnohé jsou opravdu vynikající. V zahradách mají tulipány dosti široké použití. Jsou důležitou složkou k vytváření výrazně barevnýcb efektů v jarním období. Proto jsou velmi oblíbené a hojně se používají, a to jak v zahradách, tak i ve veřejných sadech.

Tulipán však nemůžeme považovat za dlouhověkou trvalku jako mnohé jiné cibuloviny.
Ponechá-li se více let na místě bez přesazování, postupně, počínaje třetím rokem, kvete stále méně, až přestane kvést vůbec. Je to následkem jeho rozmnožovací schopnosti, kdy stále se množící cibulky mají stále méně místa, nemohou se vyvinout a přestávají kvést, protože kvetení je u nich podmíněno určitou minimální velikostí cibule. V praxi se to dělá tak, že kdo se nechce každoročně zabývat přesazováním tulipánů, ponechá je na místě, dokud uspokojivě kvetou (což bývá bezpečně dva roky, mnohdy i tři roky). Pak se zlikvidují a vysadí se nové. Jinak je třeba tulipány každoročně po zatažení vyjmout z půdy, usušit, roztřídit a větší cibule na podzim opět vysázet na stanoviště. Místo, které setak od druhé poloviny června uprázdní, zpravidla se osází letničkami, které zde zůstávají až do opětné výsadby tulipánů, což je koncem září nebo v říjnu.

Botanické tulipány

Patří sem mnoho druhů, které se vyskytují v přírodě na svých stanovištích. Jsou zajímavé, jejich okrasná hodnota je však velmi různá. Většinou vynikají větší odolností proti chorobám. Některé z těchto druhů byly prošlechtěny do mnoha zahradních odrůd, které jsou velmi cenné a mají vysokou okrasnou hodnotu. Jde hlavně o tři druhy, a to T. fosteriana, T. greigii a T. kaufmanniana.

Tyto tři druhy se svými četnými odrůdami jsou nesporně nejcennějšími tulipány pro novověké zahrady. Některé z jejich odrůd, které jsou bližší botanickému druhu, vydrží na stanovišti při uspokojivém kvetení více let a blíží se tak pravým trvalkám. Jinak se většina odrůd botanických tulipánů svými nároky blíží zahradním tulipánům. Proti zahradním tulipánům jsou botanické tulipány většinou nižší a ranější.

Tulipa fosteriana Hoog (15 – 35 cm, III. – IV.)

Pochází z Turkestánu. Má široké, šedozelené nebo olivové, lesklé listy. Velké květy jsou štíhlé, vnější okvětní plátky špičaté. Většina odrůd má ohnivě červenou barvu; jsou však též bílé odrůdy, které uvnitř mívají střed s výraznou žlutou a černou kresbou.

Odrůdy

 • ‘Cantata‘ – květ šarlatově červený, zevně se světlejšími pruhy, listy velké, lesklé, olivově zelené, vysoká 20 cm.
 • ‘Feu Superbe‘ – květ šarlatově červený, vysoká 20 cm.
 • ‘Princeps‘ – květ ohnivě červený, štíhlý, vysoká 20 cm, jeden z nejpěknějších tulipánů, raná.
 • ‘Purissima‘ – květ vejčitý, smetanově bílý, vysoká 50 cm.
 • ‘Red Emperor‘ – květ šarlatově červený, vysoká 50 cm.
 • ‘Rockery Beauty‘ – květ ohnivě červený, vysoká 50 cm.

Tulipa greigii Regel (15 – 30 cm, IV.)

Pochází z Turkestánu. Široké listy jsou podélně hnědě pruhované. Velké kalichovité květy mají okraje okvětních plátků zahnuté zpět. Barevně jsou různé, jednobarevné, většinou však dvoubarevné. V posledních letech bylo vyšlechtěno více odrůd, které jsou velmi krásné. Pro své barvy a nízký vzrůst se tyto odrůdy řadí mezi nejcennější pro sadovnické účely, a to jak v malých, tak i větších partiích.

Odrůdy

 • ‘Bento‘ – vnější plátky lososově růžové, na okrajích žluté.
 • ‘Fiesta‘ – květy rumělkově červené.
 • ‘Oriental Beauty‘ – plátky cihlově červené, na okrajích šarlatové.
 • ‘Pandour‘ – plátky světle šarlatové, na okrajích smetanově žluté.
 • ‘Plaisir‘ – plátky tmavě růžové, na okrajích smetanové.
 • ‘Red Riding Hood‘ – plátky světle červené, na okrajích šarlatové.
 • ‘Zampa‘ – plátky červeně stínované, na okrajích smetanové.

Tulipa kaufmanniana Regel (10 – 30 cm, III. – IV.)

Rovněž pochází z Turkestánu. Odrůdy této skupiny jsou většinou velmi rané. Květy jsou dvoubarevné nebo jednobarevné, a to v barvách smetanové, žluté, oranžové, růžové až červené. Mnohé odrůdy jsou velmi nízké a v zahradách se dají velmi dobře použít. Druh je velmi bohatý na odrůdy, uvádíme však jen užší výběr.

Odrůdy

 • ‘Alfred Cortot‘ – květ zevně fialově červený, na okrajích oranžově šarlatový, vysoká 20 cm.
 • ‘Ancilla‘ – květ smetanově bílý, vnější hřbety plátků červené, vysoká 10 cm.
 • ‘Berlioz‘ – květ sytě žlutý, vnější plátky narůžovělé, vysoká 15 cm.
 • ‘Corona‘ – vnější barva lososově růžová, žluté okraje, význačná červená kresba uvnitř květu.
 • ‘Jeantine‘ – květ menší, fialově růžový, uvnitř lososově růžový, kolem terče intenzívně oranžový, vysoká 30 cm.
 • ‘Josef Kafka‘ – květ sytě žlutý, vnější hřbety plátků rumělkově červené, vysoká 15 cm.
 • ‘Mendelssohn‘ – květ žlutý, uvnitř červené pruhy kolem terče, vysoká 15 cm.
 • ‘Scarlet Elegance‘ – vnější barva světle karmínová, na okrajích oranžově červená, vnitřek oranžový, vysoký 15 cm.
 • ‘Shakespeare‘ – vnější barva tmavě růžová, vnitřek oranžově červený, vysoká 15 – 20 cm.
 • ‘The First‘ – květ světle smetanově žlutý, na hřbetech vnějších plátků karmínově růžový, vysoká 15 – 20 cm; jeden z nejranějších a nejvděčnějších tulipánů.
 • ‘Vivaldi‘ – květ šarlatový se žlutými okraji, vysoká 25 cm.

Zahradní tulipány

Tato skupina je velmi bohatá na množství odrůd. Pro usnadnění orientace byly zahradní tulipány roztříděny do skupin, kterých je 15. Nebudeme je zde všechny probírat, uvedeme jen některé důležitější skupiny i odrůdy. Mnohé odrůdy některých skupin jsou totiž důležité spíše jako řezové květiny než pro zahradní použití (papouškovité, liliokvěté a další vyšší odrůdy). Pro zahradní použití, zvláště v menších zahradách, jsou důležité hlavně nižší odrůdy, které patří většinou do skupiny jednoduchých raných a plných raných tulipánů. Vyšší odrůdy tulipánů ve větších porostech se dají použít spíše ve větších parcích a veřejných prostranstvích. V zahradách se používají spíše jako součást smíšených rabat a na zvláštích záhonech květin k řezu. Z nižších tulipánů lze v zahradách na různých význačných místech vytvořit pravidelné nebo nepravidelné plochy, které se v jarním období význačně barevně projevují.

Úzký výběr vhodných odrůd

Jednoduché nízké rané odrůdy

 • ‘Bellona‘ – květ žlutý, vysoká 40 cm.
 • ‘Ibis‘ – květ sytě růžový, vysoká 35 cm.
 • ‘General de Wet‘ – květ žlutě oranžový, vysoká 35 cm.
 • ‘Prince od Austria‘ – květ červený, vysoká 35 cm.
 • ‘Plameny‘ – květ tmavě karmínový se žlutým lemem, vysoká 30 cm.

Plné nízké rané odrůdy

 • ‘Schoonoord‘ – květ smetanově bílý, vysoká 30 cm.
 • ‘Willem van Oranje‘ – květ purpurový se žlutými okraji, vysoká 35 cm.
 • ‘Peach Blossom‘ – květ růžový, vysoká 35 cm.
 • ‘Scarlet Cardinal‘ – květ červený, vysoká 30 cm.

Mendelovy tulipány polorané, jednoduché

 • ‘Her Grace‘ – květ bílý s fialově růžovým lemem, vysoká 50 cm.
 • ‘Sulphur Triumph‘ – květ světle žlutý, vysoká 45 cm.
 • ‘Olga‘ – květ sytě růžový s bílým lemem, vysoká 40 cm.
 • ‘Remagen’ – květ karmínově červený, vysoká 50 cm.

Plné pozdní tulipány

 • ‘Gebrand Kieft‘ – květ karmínově červený s bílým lemem, vysoká 50 cm.
 • ‘Nizza‘ – květ červený, světle žlutě žíhaný, vysoká 45 – 50 cm.
 • ‘Mount Tacoma‘ – květ smetanově bílý, vysoká 45 – 50 cm.
 • ‘Livingstone‘ – květ šarlatově červený, vysoká 50 cm.

Tulipány ostatních skupin, jako „Triumph“, „Darwinovy tulipány“, „Papouškovité tulipány“, „Liliokvěté“, „Breeder“ apod., jsou většinou vyšší. Jsou-li jinak pevné, mohou se použít pro větší výsadby, většinou se však používají hlavně k řezu, některé i k rychlení.