Plíseň šedá (Bortrytida) – Botrytis sp.

Na mnoha druzích rostlin se za vlhkého počasí objeví šedobéžové prášivé povlaky houby Botrytis. Na ochořelých částech původně porostlých „plísňovitým“ šedobéžovým povlakem se později vytvářejí drobná černá tvrdá tělíska nepravidelného tvaru – sklerocia. Jakmile se tato tělíska dostanou do dostatečně teplého a vlhkého prostředí, dají opět vznik vláknům, která vniknou do rostliny, a na jejím povrchu se pak zase tvoří „plísňovitý“ povlak výtrusů. Systematicky tento rod k pravým plísním nepatří, protože má od nich odlišný způsob přezimování (nepřezimují výtrusy, nýbrž sklerocia).

  • Botrytida pivoňky (Botrytis paeoniae) je nejrozšířenější a nejnebezpečnější chorobou na pivoňkách. Způsobuje hynutí mladých výhonů pivoněk brzy po vyrašení a před květem pivoněk napadá i poupata.

Ochrana: Napadené výhony je třeba ihned odstraňovat a pálit, na podzim vždy odřezávat nadzemní části co nejhlouběji, až u kořenového krčku, a pálit je nebo kompostovat se žíravým vápnem; pivoňky se nesmějí na zimu přikrývat a hnojit chlévským hnojem. Na kyselejších půdách je nutno vápnit. Od počátku rašení se mají několikrát opakovat postřiky zinečnatými nebo měďnatými přípravky s přidáním adhezíva v jednotýdenních až dvoutýdenních intervalech; za deštivého počasí musí být intervaly mezi postřiky kratší, za suchého delší.

  • Plíseň šedá (Botrytis cinerea) vyvolává zahnívání květů statice a primulí. U primulí a konvalinek způsobuje někdy odumírání rostlin.

Ochrana: Napadené květy, popřípadě listy nebo celé rostliny odstraňujeme, pálíme a rostliny již brzy zjara několikrát postřikujeme zinečnatými nebo měďnatými přípravky.

  • Botrytida kosatce (Botrytis convoluta) se projevuje hnilobou kořenového krčku kosatců.

Ochrana: Napadené kosatce odstraňujeme z porostů a pálíme. Při ošetřování porostů kosatců dbáme, abychom nepoškodili oddenky, protože plíseň se nejsnázeji uchytí právě na poraněných místech. Ze zamořených pozemků kosatce přesázíme. Porosty stříkáme několikrát za vegetace zinečnatými nebo měďnatými přípravky za přidání adhezíva. Při hnojení dbáme na dostatečné množství vápníku.