Rzi

Zvláštní skupinu hub tvoří rzi. Své jméno dostaly od žlutavé nebo hnědé barvy výtrusů, které se tvoří ve velkém množství na spodní straně listů, kde můžeme pozorovat typické prášivé polštářky (ložiska výtrusů) průměru většinou 1 až 2 mm. Většina rzí vytváří na listech světlejší kupky letních výtrusů a koncem léta tmavší ložiska zimních výtrusů, kterými přezimují. Některé druhy rzí potřebují k vyklíčení výtrusů na jaře ještě dalšího hostitele (dvoubytné rzi). Na jeho listech se pak vytvoří další dva typy výtrusů: černé drobné tečky na vrchní straně listů (spermacie) a na spodní straně listů světlé polštářky (aecidie).

  • Rez švestková (Puccinia pruni-spinoosae) je typickým zástupcem dvoubytných rzí, které se zdárně vyvíjejí jen tehdy, mohou-li jejich výtrusy přecházet z jednoho hostitele na druhého. Kromě švestek je nebezpečnou chorobou sasanek. Na sasankách přezimuje na kořenovém krčku a na jaře tvoří na spodní i na vrchní straně listů drobné tečky. Napadené listy mají kratší řapíky a užší úkrojky, onemocnělé rostliny nekvetou nebo jejich květy jsou špatně vyvinuty.
  • Rez pivoňková (Cronartium asclepiadeum) vytváří aecidie na borovici.
  • Rez kosatcová (Puccinia iridis) tvoří na listech kosatců letní a zimní výtrusy; dalšího hostitele nemá.
  • Rez staticová (Uromyces lymonii) tvoří na listech statice letní a zimní výtrusy i aecidie.

Ochrana. Musíme přihlížet k případnému druhému hostiteli rzi, a tedy nepěstovat např. pivoňky v blízkosti borovic nebo sasanky v blízkosti švestek. Výtrusy rzí jsou značně odolné proti chemickým přípravkům, a proto pečlivě odstraňujeme silně napadené rostliny nebo jejich části a několikrát je stříkáme speciální fungicidy účinnými proti rzi (např. Dithane) s přidáním adhezíva při postřiku rostlin s hladkými listy. Všechno listí na podzim pálíme nebo zkompostujeme se žíravým vápnem. Květiny z napadených pozemků nemnožíme semenem ani vegetativně.