Náhrada trávníku trvalkami

V zahradách i veřejných sadech se často stává, že se někde trávník nedaří, nebo s jeho udržováním jsou spojeny značné obtíže. Bývá to většinou na některých extrémních stanovištích. Jsou to příliš suché a slunné plochy, zvláště na jižních svazích, kde se trávníky dají udržet jen pod stálou závlahou, nebo naopak místa více zastíněná, jako je tomu pod hustšími keři a stromy. Tyto plochy můžeme osázet nízkými trvalkami.

Druhý důvod, který nás vede k používání nízkých trvalek místo trávníku, je udržování těchto ploch. V zahradách míváme často různé menší plochy, na kterých je dosti obtížné trávník sekat. Mezi keři a na různých nerovných nebo členěných plochách je rovněž časté sekání trávníku nesnadné. V těchto případech si můžeme pomoci osázením těchto ploch nízkými plazivými trvalkami, které je dobře pokryjí a nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Přinášíme přehled důležitých druhů vhodných k použití místo trávníku.

DRUHY PRO SUŠŠÍ SLUNEČNOU POLOHU

Acaena – všechny druhy                                            Dryas x suedermannii

Achillea tomentosa, A. ageratifolia                              Globularia cordifolia    

Allyssum montanum                                                  Herniaria glabra

Antennaria dioica                                                       Hieracium aurantiacum,

Armeria maritima                                                       H. rubrum

Cerastium biebersteinii, C. tomentosum                      Paronychia kapela

Gypsophila repens                                                     Phlox subulata

Chrysanthemum tschihatchewii                                   Sedum – téměř všechny nízké druhy

Cotula squalida                                                          Thymus serpyllum

Dianthus detoides, D. plumarius                                  Veronicia armena, V. prostrata

Draba repens                                            

DRUHY PRO POLOSTINNOU AŽ STINNOU POLOHU

Ajuga reptans                                                            Lysimachia nummularia

Arabis procurrens                                                      Omphalodes verna

Asarum europaeum                                                    Oxalis acetosella

Asperula adorata                                                        Pachysandra terminalis,

Bergenia cordifolia                                                      P. procumbens

Chrysosplenium alternifolium                                       Primula juliae

Haxquetia epigeios                                                     Saxifraga umbrosa

Hepatica nobilis                                                         Vinca minor

Horminum pyrenaicum                                                Viola odorata, V. cucullata

Lmium galeobdolon                                                    Waldsteinia geoides

Luzula silvatica