Trvalky pro solitérní použití

Solitérami rozumíme rostliny, které v zahradách používáme tak, aby svými významnými vlastnostmi poutaly na sebe pozornost. Většinou jsou to větší rostliny s charakteristickým vzrůstem. Vysazujeme je jednotlivě nebo v menších skupinách, ať již samostatně v trávníku, nebo začleněné do skupin jiných rostlin, vždy však tak, aby z ostatní výsadbě nějak vynikaly. Nemusí to být vždy rostliny velkých rozměrů. Například skupinka traviny Avena sempervirens, zasazená do plošné výsadby plazivek, je vlastně solitérou.

V novodobých zahradách s volnými trvalkovými skupinami solitérní trvalky mají značný význam. Dalo by se říci, že solitérní trvalky jsou vlastně individualisty mezi ostatními trvalkami.

Stanoviště pro solitéry v zahradě pečlivě vybíráme tak, aby tyto rostliny zdůrazňovaly celkový účin výsadby. Větší solitéry umisťujeme například při vchodu do domu, v blízkosti schodiště, na terasách, v blízkosti odpočívadel, na ukončení pergoly nebo i volně v trávníku tam, kde mají kompoziční odůvodnění.

Solitéry jsou rovněž důležité ve volných partiích přírodního charakteru, jako např. ve vřesovištích, stepních partiích a ve volných trvalkových skupinách. Vytvářejí zde prostorové členění jinak plošných partií.

V sortimentu trvalek máme dostatek druhů vhodných pro solitérní použití.

TRVALKY PRO SOLITÉRNÍ POUŽITÍ

Mohutnější solitéry

Aruncus silvester                                        Macleaya cordata

Astilboides tabularis                                   Phytolacca americana

Crambe cordifolia                                       Rheum palmatum

Eremurus robustus a jiné                            Rodgersia aesculifolia a jiné

Helianthus salicifolius                                 Rudbeckia nitida

Heracleum laciniatum                                 Verbascum olympicum

Ligularia dentata a jiné

Solitéry středního vzrůstu

Acanthus longifolius                                   Echinops ritro

Achillea filipendulina                                   Hemerocallis hybrida

Aconitum fischeri a jiné                              Kniphofia hybrida

Centaurea macrocephala                            Yucca filamentosa

Dictamnus albus

Solitérní traviny

Cortaderia selloana                                     Spartina pectinata

Miscanthus sinensis – všechny