Trvalky u chat a rekreačních chalup

U chat v přírodním prostředí se řídíme podobnými zásadami, jaké jsme uvedli v předchozí části. V každém případě volíme sortiment, který nepůsobí v přírodě cizím a příliš kultivovaným dojmem. Dosud uvedený výběr je dostatečný pro všechny případy. Při získávání sazenic je třeba si uvědomit, že mnohé rostliny, které rostou planě v přírodě a které bychom chtěli mít u svých chat, jsou chráněné a je zakázáno je přesazovat.
Obvykle zkrášlujeme místa přímo u chat nebo v jejich blízkém okolí. Nikdy zde nevytváříme pravidelné záhony, které jsou v přímém rozporu s přírodou. Trvalky zde vysazujeme v nepravidelných skupinách podle zásad, které jsme si ujasnili ve stati o volných trvalkových skupinách.
U rekreačních chalup se řídíme buď stejnými zásadami jako u chat, nebo zde můžeme použít i kulturní druhy trvalek, kterým říkáme „venkovské květiny“. Jsou to květiny typické pro venkovské zahrádky. U chalup vytváříme z těchto květin předzahrádky nebo je používáme ve volných skupinách v okolí chalup. Chalupy ztratily sice svůj původní hospodářský účel, přesto však se snažíme zachovat jak stavební styl těchto lidových architektur, tak i venkovský styl nejbližšího okolí.
K trvalkám vhodným pro tento účel patří například: Arabis caucasica, Aconitum, Aquilegia, Aruncus, Aster novae angliae, A. amellus, Bergenia, campanula persicifolia, Convallaria, Chrysanthemum indicum, Ch. maximum, Delphinium, Doronicum, Dicentra, Digitalis, Echinops, Gaillardia, Gypsophila paniculata, Hepatica, Helianthus, Hemerocallis, Hosta, Iris barbata, Lavandula, Lysimachia punctata, Lupinus, Lychnis chalcedonica, Paeonia, Papaver orientale, Phlox paniculata, Physalis, Polemonium, Primula elotior, Rudbeckia laciniata, Solidago, Thalictrum, Trollius, Viola odorata, Vinca minor apod. Z cibulovin jsou typické pro tyto zahrádky Lilium candidum, L. regale, L. croceum, Fritillaria imperialis, Galanthus, Leucojum, Scilla sibirica, Muscari apod.
Předzahrádky u chalup vysazujeme způsobem, jaký jsme popsali v části o smíšených rabatech.