Trvalky pro zplanění

Některé druhy trvalek mají schopnost rychle se rozrůstat a samovolně množit, ať již semeny nebo plazivými oddenky. Jde o vitální druhy, které dokáží konkurovat agresívnímu sousedství trav a různých jiných plevelných rostlin. Podíváme-li se do přírody, vidíme na mnoha místech velké porosty květin, které zde planě rostou a stále se rozšiřují nebo aspoň udržují, a to bez zásahu lidské ruky. Určité druhy jsou typické pro různé přírodní oblasti, kde jsou odedávna a dobře se jim zde daří. Kromě těchto našich domácích rostlin jsou případy, kdy kdysi byla u nás vysazena nějaká cizí rostlina, a poněvadž se jí zde dařilo, zplaněla a dnes běžného návštěvníka přírody ani nenapadne, že zde nebyla odedávna. Je to například lupina (Lupinus polyphyllus), která je okrasou mnoha světlejších listnatých světlejších listnatých lesů a jejich okrajů.
Díváme-li se na rostliny v přírodě, vidíme, že vlastně není ostrá hranice mezi trvalkami, které pěstujeme uměle pro okrasné účely, a přirozenými planými rostlinami. Náš sortiment trvalek obsahuje mnoho druhů, které rostou zcela volně a planě v přírodě. Mezi trvalky řadíme kromě těch, které byly propěstěny a prošlechtěny do mnoha zahradních odrůd, také plané přírodní druhy. Některé z nich se však tak rychle samovolně množí, že jsou v zahradách až nepříjemné, poněvadž je musíme často pracně omezovat. Tato vlastnost je naopak vítána, jde-li o větší parky, kde tyto rostliny rostou celkem bez vynaložení lidské práce a jsou zde levnou květinovou výzdobou.
V některých případech je třeba doplnit rostlinstvo ve volné přírodě. Například při stavbě dálnic se provádí úprava jejich blízkého okolí. Vysazují se zde různé keře a stromy, které svým charakterem mají nenásilně zapadat do okolní přírody. Zpestřením těchto oblastí jsou též trvalky, a to druhy, které se zde dobře udržují a navíc rozrůstají a zplaňují. Tak se stávají ozdobou krajiny a většinou nevyžadují další ošetřování. Druhy k tomu vhodné se však musí pečlivě vybírat s ohledem na typ krajiny.
Podobným případem je zkrášlování nejbližšího okolí rekreačních objektů. Zde jsou vhodné opět trvalky, hodící se pro daný krajinný typ; používáme je nejen v sadových úpravách těchto objektů, ale i v blízkém okolí. Zplaňující trvalky jsou zde hlavní květinovou náplní.
V posledních letech se velmi rozmohlo chataření. Chaty jsou zasazeny většinou v přírodním prostředí a majitelé chat se často snaží zkrášlit jejich okolí. I zde je jedině správné sáhnout po trvalkách, které se v dané oblasti samy udržují a rozmnožují.
Dále uvedeme několik příkladů souborů trvalek vhodných pro určité oblasti. Pro sušší, teplejší polostepní oblasti na slunečných stanovištích se hodí například Filipendula hexapetala, Campanula glomerata, Prunella grandiflora, Aster linosyris, Veronica spicata, Inula ensifolia, Tunica saxifraga, Dianthus gratianopolitanus, Thymus serpyllum, Linum perenne, Verbascum phoeniceum, Salvia pratensis aj.
Pro stanoviště v polostínu nebo na svazích obrácených spíše k severu (tedy ne pro přímé slunění) jsou vhodné například: Dictamnus fraxinella, Polemonium, Digitalis ambigua, Thalictrum minus, Lithospermum purpureocoeruleum, Pulmonaria angustifolia, Polygonatum officinale, Cordynalis lutea, Anemone silvestris apod. Na vlhčích místech se daří například: Lythrum salicaria, Iris sibirica, I. pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria aj.
Přírodní skály můžeme oživit a zpestřit vysázením, popřípadě vysetím některých vhodných druhů, jako je Alyssum saxatile, Alyssum montanum, Antennaria dioica, Aster linosyris, Aster alpinus, Campanula carpatica, Corydalis lutea (v polostínu), Dianthus deltoides, D. arenarius, Eryngium planum, E. alpinum, Euphorbia myrsinites, E. polychroma, Filipendula hexapetala, Hieracium aurantiacum, H. rubrum, Linaria cymbalaria, L. pallida (v polostínu), Tunica saxifraga, Verbascum olympicum aj.
V přírodních parcích můžeme kromě již uvedených druhů použít Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Aruncus silvester, Asperula odorata, Buphtalmum salicifolium, Campanula persicifolia, C. latifolia, C. aliariifolia, Chrysanthemum leucanthemum, Ch. vulgare, Digitalis purpurea, Echinops ritro, Heracleum lanatum, Lamium galeobdolon, Lupinus polyphyllus, Polygonum sachalinense, Rudbeckia laciniata a jiné.