Osázení hrobů trvalkami

Většinou je zvykem osazovat hroby letničkami, v poslední době však stoupá obliba trvalek. Trvalky vyžadují mnohem méně práce spojené s ošetřováním a není třeba je každoročně obnovovat. Na starších hřbitovech osázených stromy bývají také špatně světelné poměry a právě pro zastíněná stanoviště máme dostatek vhodných trvalek.

Hlavní podstatou těchto výsadeb jsou nízké plazivé trvalky, jejichž sortiment je uveden v předchozí části. Mohou se vysazovat buď jako jednolitá plocha, nebo jako nepravidelná mozaika, popřípadě i v pravidelných obrazcích apod. Způsoby použití mohou být velmi různé. Plošná výsadba se může dále kombinovat s některými polovysokými druhy. Oblíbená je též kombinace nízkých trvalek s některými letničkami, které výsadbu zpestřují. Také cibuloviny mohou tyto výsadby krásně zpestřit v jarním období.

Pro slunečné polohy jsou zvláště vhodné Antennaria, Armeria, Cotula, Gypsophila repens, Dianthus plumarius, Phlox subulata, Sedum, Thymus, Sagina subulata, Veronica armena a V. prostrata, z travin pak Festuca cinerea. Pro kombinaci s vyššími druhy se hodí například Avena sempervirens, Pennisetum, Deschampsia caespitosa, Euphorbia polychroma, Santolina, Lavandula, Bergenia aj.

Pro polostinné až stinné situace můžeme použít například Ajuga reptans, Arabis procurrens, Asarum, Hepatica nobilis, nízké druhy Primula, Saxifraga umbrosa, S. tenella, Vinca minor a jiné. Z vyšších druhů se pak hodí kapradiny, Hosta, Helleborus, Astilbe, Epimedium, Brunnera, Corydalis aj.