Rozmnožování trvalek výsevem

Generativní rozmnožování stále zůstává nejdůležitějším způsobem množení peren. Jednotné potomstvo (výška, barva květů) lze získat jen z výsevů semen čistých druhů, popřípadě i některých variet. Z výsevů většiny odrůd, variet a forem vzniká totiž nejednotné potomstvo. Absolutní stálost odrůd a forem zaručuje pouze vegetativní rozmnožování.

Pro čisté druhy však rozmnožování výsevem zůstává nejhospodárnějším způsobem rozmnožování. Podmínkou úspěchu je čisté, dobře vyzrálé semeno, dále znalosti a době a způsobu výsevu, klíčivosti apod.