Výsev do nádob

Do nádob se semena vysévají během zimního období ve skleníku. Hliněné misky a květináče mají být pečlivě omyté, popřípadě ožehnuté plamenem, aby se z nich odstranily zárodky houbových chorob. Truhlíky mají být nové nebo vydezinfikované vhdoným měďnatým přípravkem. Kromě těchto nádob se používají i misky z plastických hmot (např. PVC), které dobře udržují stejnoměrnou vlhkost a dobře se čistí. Dno nádob se vyplní hrubým pískem, popřípadě střepy z kořenáčů, které plní funkci drenáže.

Vhodná zemina se připraví smícháním stejných dílů staré listovky, rašeliny a říčního písku. Před výsevem je nutno zeminu sterilizovat. Ve výsevních nádobách se zemina urovná a mírně utlačí. Hustota výsevu se řídí klíčivostí semene; semena s dobrou klíčivostí se nevysévají příliš hustě a opačně. Výsevy se zasypou vrstvičkou přepáleného písku. Tloušťka této vrstvičky se řídí velikostí semene; velká semena se zasypávají tlustší vrstvou, jemná semena se nekryjí vůbec. U některých druhů semen je třeba přihlížet k jejich nárokům na světlo. Semena, která lépe klíčí na světle, je třeba citlivě zasypávat teprve při naklíčení. Semena těžko klíčících rostlin je vhodné kromě běžného zasypávání pískem ještě přikrývat vrstvou mechu (Sphagnum), který lépe udržuje stejnoměrnou vlhkost. Všechny nádoby s výsevy se opatří jmenovkou s názvem rostliny a datem výsevu, popřípadě původem osiva.

I když většina semen dobře klíčí ve skleníku, je lépe výsevy v první fázi umístit venku (některé druhy totiž vyklíčí teprve po předchozím promrznutí). Po 14 – 20 dnech se výsevy (podle druhu a doby klíčení) přenesou do skleníku s teplotou okolo 10 – 12 °C, kde se rostlinky po vyklíčení pikýrují.

Druhy, které snadno klíčí, vyséváme na jaře na záhon nebo do studeného pařeniště.