Výsevy do volné půdy

V březnu, dubnu a květnu můžeme vysévat přímo do volné půdy. Ihned, jakmile můžeme na jaře zpracovávat půdu, připravíme záhony pro výsev. Půda pro výsevy musí být kyprá, propustná, humózní, v dobé síle a samozřejmě prostá všech vytrvalých plevelů. Podle potřeby ji můžeme zlepšit humusovými hnojivy, rašelinou apod. Nevyséváme-li na velkou plochu, je dobré přidat na takto připravenou půdu ještě vrstvu sterilizované zeminy. Tato zkušenost přijde vhod všude tam, kde jsou půdy příliš zapleveleny a kde je i v půdě mnoho semen plevelů.

Vlastní výsev provádíme buď naširoko, nebo do řádků. Setba do řádků umožňuje po vyklíčení lepší pletí a hlavně kypření a okopávání. Také rostliny z výsevů vysetých do řádků se lépe vyvíjejí, protože mají z obou stran dosti místa. Rýhy pro výsevy si vyznačíme latí nebo značkovacím válcem. Větší semena (Lupinus, Lathyrus) v rýhách ještě zamačkáme a zasypeme vrstvičkou nejlépe vátého písku. Oseté záhony přikrýváme chvojím nebo jinak vhodně přistíníme, abychom zabránili přeschnutí, a požeru ptactvem. Při déletrvajícím suchu v době naklíčení semen je nutno výsevy zalít, jinak klíčí velmi nepravidelně a celá práce spojená s výsevem přijde nazmar. Po vyklíčení chvoj odstraníme a stíníme pouze při déletrvajícím suchém a slunném počasí. Mladé semenáčky pravidelně kypříme a plejeme. Hustě vzklíčené rostliny v řádcích protrháme (jednotíme), abychom ostatním zajistili dostatek místa k dalšímu vývinu.

Většinou rostlin vysévaných do volné půdy ponecháme na semeništi po celý rok. V příštím roce na jaře semeniště vyzvedneme, rostliny vytřídíme a sázíme na připravené záhony. Některé druhy však musíme pikýrovat a teprve potom je sázíme do volné půdy. Rostliny, které zůstávají v semeništi několik let, po přesazení se špatně ujímají, takže nejsou vhodné k expedici.

Na závěr stati o generativním rozmnožování je třeba říci, že tento způsob rozmnožování umožňuje získat skutečně neomezené množství nových sazenic. Dalším kladem tohoto způsobu je, že semenáčky mají větší vitalitu než rostliny získané vegetativním množením. Určitým záporem je, že potomstvo některých druhů není zcela jednotné (barva květů a výška); u různých druhů je variabilita různá.

Neustálým výběrem nejlepších jedinců šlechtitel získává materiál odpovídající svými vlastnostmi kritériím druhu nebo odrůdy. Tito vybraní jedinci jsou základem pro další šlechtění a por výrobu osiva. Osivo většiny druhů podrobených šlechtitelskému procesu poskytuje rostliny, které jsou buď zcela vyrovnané, nebo které varírují jen zcela nepatrně, takže pro praxi toto osivo zcela vyhovuje.

Nyní je na trhu osivo těchto druhů:

Alyssum argenteum                                   Aster amellus

Alyssum montanum                                   Campanula carpatica

Alyssum saxatile                                       Campanula glomerata acaulis

Anemone silvestris                                     Campanula persicifolia

Aquilegia hybrida                                       Delphinium x cultorum

Aster alpinus                                             Digitalis gloxiniaeflora

Echinacea purpurea                                   Lupinus x hybridus

Eryngium giganteum                                  Lychnis alpina

Gaillardia aristata ‘Burgunder‘                     Lychnis chalcedonica

Gaillardia aristata ‘Kobold‘                          Oenothera missouriensis

Gaillardia aristata ‘Tokaier‘                          Papaver nudicaule

Gentiana acaulis                                        Papaver orientale

Gentiana septemfida                                  Penstemon hybridus

Geum coccineum                                      Platycodon grandiflorum

Gypsophilla paniculata                               Primula acaulis

Heliopsis helianthoides                              Primula cortusoides

Heuchera sanguinea                                  Primula denticulata

Chelone barbata                                        Primula elatior

Chrysanthemum coccineum                       Primula pubescens

Chrysanthemum maximum                         Pulsatilla grandis

Incarvillea delavayi                                     Rudbeckia ‘Gloriosa Daisy‘

Incarvillea grandiflora                                  Scabiosa caucasica

Lathyrus latifolius                                      Silene schafta

Liatris spicata                                            Thalictrum aquilegifolium

Limonium tataricum                                   Trollius x hybridus

Linum flavum ‘Compactum‘                         Verbascum olympicum

Linum perenne                                           Viola cornuta ‘Admirace‘