Ošetřování výsevů

Po přenesení nádob s výsevy do skleníku dbáme hlavně o to, aby výsevy nepřeschly. Nádoby můžeme přikrýt fólií PVC a denně je musíme kontrolovat, zda se někde nevyskytují plísně nebo zda nezačínají již některé druhy klíčit. Zaléváme je velmi opatrně, neboť zvláště u jemných semen je nebezpečí vyplavení. Dobře se osvědčuje závlaha výsevů podmokem, při němž je však nutno se vyvarovat přemokření výsevů.

Jakmile semena v některých nádobách začnou klíčit, ihned z nich odstraníme fólii nebo sklo, snížíme poněkud půdní vhlkost a poskytneme klíčícím rostlinám více světla. Je lépe, snížíme-li u vyklíčených výsevů teplotu asi o 2 – 5 °C. Zaléváme vždy velmi opatrně a v této fázi je rozhodně lépe volit zálivku podmokem. Za slunných dnů rostliny mírně přistíníme, musíme však pamatovat na včasné odstínování. Nesmíme zapomínat ani na vydatné vzduchování. které je velmi důležité pro otužení rostlin.