Přepichování semenáčků

Mladé rostliny začínáme přepichovat ihned, jakmile dosáhnou takové velikosti, že je můžeme uchopit prsty. Velmi pomalu rostoucí druhy přepichujeme i dříve, a to s použitím tzv. vidličky. Pro přepichování používáme podobnou zeminu jako pro výsevy, může však být poněkud živnější. Do truhlíků standardních rozměrů (30 x 60 cm) přepichujeme podle vzrůstnosti druhu 200 – 300 semenáčků. Truhlíky s přepíchanými rostlinami musíme zpočátku opatrně zalévat, více stínit a držet ve vyšší teplotě. Když se semenáčky ujmou, přejdeme postupně k otužování, zmírňujeme zálivku, více vzduchujeme a stíníme jen za prudkého slunečního svitu. Rostlinky dorůstající stále na terminálu zaštipujeme (Dianthus, Iberis, Hypericum), čímž dosáhneme keříčkovitého vzrůstu. V pravidelných 2 – 3týdenních intervalech kypříme zeminu v truhlíkách. Tak odstraníme půdní škraloup, popřípadě řasy, a dosáhneme provzdušení kořenového systému, což se ihned projeví lepším růstem. Dobře zakořeněné rostliny můžeme pohnojit některým plným hnojivem zálivkou.

Jakmile rostliny v truhlíku tak narostou, že se vzájemně dotýkají listy nebo se dokonce překrývají, přepichujeme znovu a řidčeji do truhlíků nebo přímo do pařeniště, kde je postupně otužujeme, a tak připravujeme pro výsadbu záhony. Rostliny určené pro hrnkovou kulturu po prvním přepichování hrnkujeme, necháme zakořenit ve skleníku nebo lépe v pařeništi a po otužení je zapouštíme i s květináčem na volné stanoviště.