Klíčivost, termín výsevů a doba potřebná k vyklíčení semen

Předpokladem úspěšného generativního množení peren je vhodný termín výsevu. Všechna špatně klíčící semena je třeba vysít ihned po dozrání, někdy dokonce bezprostředně po sklizni. Platí to o většině příslušníků čeledi Ranunculaceae (Helleborus, Trollius, Adonis, Cimicifuga), Umbelliferae (Heracleum), Papaveraceae (Corydalis, Dicentra), Liliaceae (Polygonatum) a mnoha dalších. Tato semena nelze vysévat ihned, nýbrž se musí stratifikovat a vysévat pak na jaře. Stratifikace záleží v promíšení semen s mírně vlhkým pískem a v uložení nádob s takto připravenými semeny na chladnějším stanovišti, kde nehrozí nebezpečí, že rychle proschnou. Nevysejí-li se nebo nestrafikují-li se tato semena, ztrácejí zpravidla klíčivost během 6 – 10 týdnů.

Některá semena klíčí až po přemrznutí (Viola odorata, Trollius, Eranthis), u jiných se klíčivost promrznutím značně zvýší (Anemone silvestris, Gentiana acaulis, Primula sekce Auriculae, Androsace, Lilium a další). Osivo těchto druhů se vysévá obyčejně v zimních měísících a nádoby s výsevy se dají na několik dní promrznout. Vystaví-li se pak takto připravená semena teplotě 18 –
20 °C, zpravidla velmi dobře klíčí.

Podle některých pramenů lze vystavením semen krátce před výsevem teplotám okolo bodu mrazu (nebo lépe mírně pod 0 °C) nahradit přirozené promrznutí.

Některá semena potřebují ke klíčení světlo, např. Campanula, Verbascum, Rudbeckia, Edraianthus aj. Tato semena se téměř nezasypávají nebo jen velmi tenkou vrstvou zeminy. Jiná semena lépe klíčí při silném přistínění nebo ve tmě, např. Primula veris, Viola tricolor a V. odorata.

Druhy, které mají charakter dvouletek nebo které se pěstují jako dvouletky, nemají se vysévat brzy z jara, protože by mohly ještě téhož roku vysévat, ačkoli by nebyly dostatečně vyvinuté a předčasně by odumíraly. Tyto druhy se vysévají počátkem léta a na podzim se již vysazují na trvalé stanoviště. Jsou to např. Digitalis, Papaver alpinum, Papaver nudicaule, Viola cornuta aj.

U většiny trvalek však výsevy nedělají žádné potíže. Vysévají se tak, aby rostliny byly do podzimu dostatečně silné pro venkovní výsadbu.

Pomalu rostoucí druhy se vysévají v zimě nebo v předjaří do skleníku nebo do teplého pařeniště. Rychle rostoucí druhy lze vysévat v jarních měsících přímo na záhon. U tohoto způsobu je nutno vhodným přistíněním zabránit přeschnutí klíčících semen. Tak se vysévají např. Heliopsis, Gypsophila, Linum, Echinacea purpurea, Lathyrus, Lupinus, Gaillardia, Oenothera, Lychnis, Aquilegia, Thalictrum apod.