Moření osiva

Mořením osiva rozumíme odstranění nákazy s povrchu nebo z vnitřku semen. Moření je nejúčinnějším opatřením proti chorobám, které se přenášejí semenem. V zemědělských podnicích, kde se moří velké množství stejnorodého osiva, je to záležitost podstatně jednodušší než v zahradnictví, kde bývá sortiment semen mnohonásobně větší a používá se menší množství semen (u peren), a to v gramech, nanejvýš v dekagramech. Z přípravků, které se používají v zemědělské praxi, lze doporučit přípravky na bázi TMTD (Hermal, Heryl 80). Jsou to práškovité, ve vodě nerozpustné látky, které dobře ulpívají na osivu. U citlivějších druhů, zvláště u botanických druhů peren a skalniček, se doporučené dávky a koncentrace vždy poněkud snižují.

V poslední době se v zahradnické praxi používá „moření“ již vysetých semen, a to zálivkou. K tomuto způsobu moření jsou zvlášť vhodné přípravky na bázi Captanu a Zinebu, dále pak přípravky Orthocid 50, který se používá v 0,3 – 0,5 % koncentraci, a zvláště Benlate v koncentraci 0,02 –
0,05 %. Přípravek Beniate ničí zárodky houbových chorob na povrchu osiva, hlavně však je vhodný k půdní infekce bývá větší než nebezpečí přenosu nákazy osivem.