Množení kořenovými řízky

Tento způsob si ve speciálních zahradnických podnicích získává stále větší oblibu, protože jím lze namnožit velké množství rostlin, hlavně v zimních měsících. Na podzim ještě před příchodem mrazů se matečné rostliny opatrně vyjmou z půdy, aby se co nejméně poškodil kořenový systém. Zdravé, nepoškozené kořeny se odříznou ostrým nožem, svážou do svazků, označí a založí v místě, kde nemrzne. V lednu se pak dělá vlastní řízkování. Kořeny se rozřežou na 4 – 5 cm řízky a zakládají se do truhlíčků asi 0,5 – 1 cm od sebe nebo se pokládají vodorovně a zasypou se 1 – 1,5 cm vrstvou písčité zeminy (Anemone, Phlox, Limonium). Některé druhy se zásadně nemají pokládat, neboť na vrchní straně řezné plochy raší (Anchusa italica, Papaver orientale, Verbascum), nýbrž musí se stavět v rýhách tak, aby horní část řízku vyčnívala nad úroveň zeminy v truhlíku. Vrchní a spodní část řízku se rozlišují podle řezu vedeného kolmo nebo šikmo k ose řízku.

Adventivní očka vyraší při teplotě 10 – 12 °C asi za 20  - 40 dní. Zakořeněné řízky se sázejí do květináčů a na podzim se vysazují na trvalé stanoviště (Anemone japonica 2. rokem). Kořenové řízky Phlox paniculata, Papaver orientale a Paeonia officinalis lze řízkovat přímo do volné půdy a popřípadě je přistínit.

Kořenovými řízky se množí Acanthus longifolius, Anchusa italica, Anemone japonica, Brunnera macrophylla, Centaurea montana, Crambe cordifolia, Dodecatheon meadia, druhy Echinops, druhy Eryngium, Filipendula hexapetala, druhy Geranium, odrůdy Limonium, odrůdy Macleaya cordata, odrůdy Papaver orientale, dále odrůdy Phlox paniculata, odrůdy Primula denticulata, Rodegersia, Limonium latifolium a Verbascum.