Řízkování trvalek

Řízkování trvalek se používá tehdy, potřebujeme-li namnožit větší množství rostlin daného druhu nebo nebo odrůdy a máme-li k dispozici pouze menší množství matečných rostlin. Trvalky řízkujeme samozřejmě také tehdy, není-li jiný způsob vegetativního množení možný nebo jistý.

Bylinnými řízky množíme trvalky po vyrašení, kdy narašené výhony dosahují 10 – 15 cm (duben – červen). Tehdy bývají výsledky nejlepší. V praxi se řízkuje od dubna do konce srpna. Podzimní řízkování nebývá již tak úspěšné, řízky koření nepravidelně a někdy, zakořeňují až v následujícím roce.

Důležité je, aby řízky pocházely ze zdravých rostlin, nejlépe z vrcholových výhonů. Řízky upravíme na délku asi 4 – 6 cm, spodní listy i s řapíky odřízneme blízko u stonku. Vrchní listy zkracujeme podle velikosti o třetinu až polovinu. U drobnolistých trvalek (Phlox subulata Thymus, Veronica apod.) listy nezkracujeme. Používání stimulátorů, které je běžné při řízkování jehličnatých nebo i některých listnatých dřevin, není u trvalek dostatečně propracováno. U některých obtížně kořenících trvalek se zkoušel přípravek Seradix B, a to s dobrým výsledkem (např. u druhů Acantholimon).

Upravené řízky se sázejí přímo na množárenské záhony nebo nejlépe do truhlíčků, které se umisťují v pařeništi. Jako substrát pro řízkovance se používá směs rašeliny s pískem v různých poměrech, nejčastěji však v poměru přibližně 1 : 1. V poslední době se osvědčily materiály z plastických hmot, např. perlit, keramsií apod., které zlehčují půdu a pro svou velkou vodní jímavost vhodně upravují vláhové poměry.

Při samotném řízkování, zvláště při větším rozsahu práce, je třeba dbát, aby nezasazené řízky nezavadly. Po napíchání se řízky zalijí. Další ošetřování záleží v udržování maximální vlhkostí a optimální teploty. Mlží se podle potřeby 2 – 4krát denně. Za slunných dnů, zvláště v létě, je třeba stínit. Navečer se stínovky odstraní, a zejména na jaře, kdy jsou značné rozdíly mezi denní a noční teplotou, pařeniště se na noc přikryje rohožemi.

Jakmile řízky začínají kořenit, je třeba postupně omezit mlžení a po zakořenění zalévat rostliny pouze tehdy, když substrát začíná prosychat. Dále se má omezit stínování a začíná se větrat. Při větším počtu řízkovaných druhů je třeba různě rychle kořenící rostliny umístit v oddělených pařeništích s odlišným ošetřováním.

Přehled trvalek množených řízkováním

Druh

Termín řízkování

Doba zakořeňování

Poznámka

(měsíc)

(dní)

 

 

 

 

Achillea filipendulina

IV. - V.

20 - 30

 

Achillea ptarmica (odrůdy)

IV. - V.

20 - 30

 

Alyssum saxatile (odrůdy)

IX. - XII.

40 - 60

chladné a větrané stanoviště

Artemisia hybr. ,Silver Queen´ aj.

IV. - V.

15 - 20

na podzim vysazovat

Aster amellus

 

 

 

Aster dumosus

IV. - V.

20 - 25

na podzim vysazovat

Aster novae-angliae

 

 

 

Aster novi-belgii

 

 

 

Chrysanthemum hortorum

II. - V.

15 - 20

zakořeněné řízky hrnkovat

Delphinium x cultorum K

II. - IV.

15 - 20

mateční rostliny držet v chladnu

 

 

 

zakořeněné řízky hrnkovat

Dicentra spectabilis K

II. - IV.

10 - 15

řízky možno hrnkovat

Dryas (druhy)

V. - VI.

20 - 30

výhony se vzdušnými kořeny po

 

VIII. - X.

180 - 220

zakořenění hrnkovat

Erigeron (odrůdy)

II. - III.

15 - 20

matečné rostliny držet v chladu

Gentiana farreri

V. - VI.

20 - 30

hrnkovat, nesnáší vápno

Gentiana sino-ornata

V. - VI.

20 - 30

hrnkovat

Gypsophila repens

VIII. - IX.

25 - 30

vysazovat v příštím roce

Helianthemum (odrůdy)

V. - VI.

20 - 30

hrnkovat

 

VIII. - X.

30 - 40

hrnkovat

Helianthus salicifolius

IV.

20 - 30

hrnkovat nebo vysazovat

Heliopsis scabra (odrůdy)

IV. - V.

20 - 30

na podzim vysazovat

Hypericum calycinum

III. - IV.

30 - 40

hrnkovat nebo vysazovat

Iberis (druhy a odrůdy)

II. - III.

30 - 40

hrnkovat

 

VIII. - IX.

 

 

Lamium galeobdolon

IV. - VIII.

15 - 20

řízkovat do květináčů

Lavandula (odrůdy)

VIII. - IX.

30 - 60

hrnkovat

 

IV. - V.

20 - 30

hrnkovat

Lithospermum purpureo-coeruleum

V. - VI.

40 - 60

hrnkovat

 

VIII. - X.

 

 

Lupinus (odrůdy) K

II. - III.

30 - 40

hrnkovat

Monarda (odrůdy)

IV. - V.

15 - 20

na podzim vysazovat

Nepeta x faassenii

III. - IV.

15 - 20

na podzim vysazovat

Oentohera (druhy)

IV.

20 - 30

na podzim vysazovat

Origanum vulgare

IV. - V.

15 - 20

na podzim vysazovat

Penstemon (polokeřové druhy)

IV. - V.

20 - 25

hrnkovat

 

VIII. - IX.

 

 

Phlox subulata (odrůdy)

VIII. - IX.

30 - 40

hrnkovat 2. rok na jaře

Phlox paniculata (odrůdy)

IV. - VI.

30 - 40

dubnové řízkovance na podzim

 

 

 

vysazovat, ostatní rozsadit

Physostegia (odrůdy)

IV. - VI.

15 - 20

na podzim vysazovat

Polemonium (odrůdy)

IV.

15 - 20

na podzim vysazovat

Salvia officinalis (odrůdy)

VIII. - IX.

30 - 40

vysazovat 2. rok zjara

Salvia x superba (odrůdy)

IV.

25 - 30

na podzim vysazovat

Santolina (odrůdy)

VIII. - IX.

25 - 30

hrnkovat v příštím roce

Sedum kobercové druhy

V. - VI.

15 - 20

řízkovat na záhony

Sedum cauticolum, S. sieboldii

IV. - V.

15 - 20

hrnkovat

Sedum spectabile, S. telepium

IV. - V.

15 - 20

řízkovat na záhony nebo do truh-

 

 

 

líků

Solidago (odrůdy)

IV. - V.

15 - 20

na podzim vysazovat

Teucrium (druhy)

VIII. - IX.

20 - 30

možno též hřížit

Tradescantia (odrůdy)

IV. - V.

20 - 30

vysazovat

 

VIII. - IX.

 

 

Veronica latifolia (odrůdy)

IV. - VIII.

20 - 30

vysazovat

Veronica longifolia (odrůdy)

IV. - V.

20 - 30

hrnkovat a vysazovat

Veronica prostrata (odrůdy)

VIII. - IX.

20 - 30

vysazovat 2. rok zjara

Vinca (odrůdy)

VIII. - IX.

25 - 40

vysazovat 2. rok

Viola cornuta (odrůdy)

VIII. - IX.

20 - 30

hrnkovat