Množení listovými řízky

Některé trvalky se množí také listovými řízky. Vhodné jsou dobře vyvinuté zdravé listy, které se zapichují s částí řapíku do substrátu ze směsi písku a rašeliny. Kromě sterilizování (propaření) rašeliny je dobře ještě všechny nádoby zbavit zárodků plísní a baktérií (vydrhnout kartáčem a sterilizovat párou).

Způsob sázení listů do nádob je různý. Někdy se listy pouze pokládají na substrát a vhodným způsobem se přitiskout k substrátu, např. u Cardamine. Listy jiných trvalek (Ramonda, Haberiea, Sedum spectabile) se zasunou asi 1 cm do připravených rýh a lehce zamáčknou. Velké a naprosto zdravé listy trvalek rodu Ramonda a Haberlea lze rozříznout na 2 části. Bazální část listu se zapíchne řapíkem do substrátu, vrchní část čepele se zasune do rýh. Tato vrchní část koření a adventivní pupeny se tvoří v místě přetnuté nervatury, takže z této vrchní části listu lze získat i několik rostlin. Haberlea a Ramonda se řízkují v únoru až dubnu a koření asi za 30 – 40 dní. Sedum spectabile a S. telepium se řízkují v létě a koření asi za 14 dní.