Množení roubováním

Množení trvalek roubováním není příliš časté. Používá se téměř výhradně k rozmnožování plnokvětých odrůd rodu Gypsophila. Roubuje se na kořeny Gypsophila paniculata, které se na podzim vyjmou ze semeniště a vytřídí se. Vhodné k použití jsou kořeny tlusté jako tužka. Matečné rostliny se vysadí na sklonku podzimu do skleníku na světlo. Rouby jsou nejlepší polovyzrálé, s jedním párem listů. Nevyzrálé rouby jsou nevhodné, neboť snadno podléhají hnilobě. Roubuje se v lednu až dubnu všemi známými způsoby, nejčastěji však na kozí nožku.

Roubovanci se hrnkují nebo lépe se zakládají do truhlíčku tak, aby roubované místo bylo zakryto. Zemní substrát předem dokonale provlhčíme, aby nebylo nutné čerstvé roubovance zalévat. Za 3 – 5 dnů, kdy je již patrné, zda se rouby ujaly, lze rosit poněkud vydatněji. Za 4 – 6 týdnů se hrnkovaní roubovanci přenesou do pařeniště. Zde se otužují a v květnu a červnu se vysazují do dobře připravené půdy na záhony.

Druhy rodu Acantholimon se roubují v únoru a březnu na kořen Limonium latifolium.