Množení odnožemi

Tímto způsobem množíme druhy, které tvoří samovolně zakořeňující odnože. Rostliny, které se takto rozrůstají, často i tísní své sousedy, avšak z komerčního hlediska je tato vlastnost některých trvalek vítaná a dokonale využitá.

Kořenovými výběžky se množí na jaře nebo v časném podzimu. Při vlastním množení se obnaží kořenový systém matečné rostliny a odřežou, odtrhnou nebo odryjí se postranní výběžky i s kořeny. Podle vyspělosti se sázejí buď přímo na záhon (v tom případě je třeba záhony po nasázení zalít), nebo se oddělené výhony před zasázením máčejí v zemité kaši (např. u Chrysanthemum leucanthemum, Rudbeckia). V některých případech se hrnkují a hrnky se zapuštějí do pařeniště (Aubrieta, Cerastium, Viola cornuta), protože zde je zpravidla lepší možnost pohotové zálivky a přistínování. Slabé kořenové výběžky se sázejí jednotlivě do truhlíčků nebo do pařeniště, kde při teplotě 10 – 12 °C zpravidla rychle zakoření. Tak rozmnožujeme Achillea, Anemone, Aubrieta, Artemisia, Macleaya, Campanula cochleariifolia, Veronica Cerastium, Chrysanthemum indicum, Elymus, Lysimachia, Omphalodes, Polygonum, Potentilla ambigua, Saponaria, Vinca, Viola apod.