Bejlomorky

Bejlomorky se podobají drobným útlým komárům. Rostliny poškozují pouze jejich larvy.

Larvy bejlomorky Diplosis quinquenotata způsobují deformace květů denivky (hemerocallis). V nerozvitém zahnívajícím poupěti žije až několik desítek larev. Jsou to beznohé a bezhlavé larvy dlouhé asi 3/4 cm, bělavé nebo žluté barvy.

Ochrana. Napadené květy je třeba včas otrhávat a pálit. Koncem května se musí poprášit půda kolem rostlin kainitem, DDT nebo HCH, čímž se zničí larvy, které se v té době spouštějí ze zakrnělých květů k zemi, aby se tam zakuklily.

Larvy bejlomorky Dasyneura alpestris vyvolávají na huseníku (Arabis) zakrnění mladých výhonů, listy jsou zkrácené, více ochlupacené než normální, nerozvíjejí se a po čase hynou. Uvnitř žijí žlutočervené larvy dlouhé 2 až 3 mm.

Ochrana. Kde je to proveditelné, musíme napadené výhony otrhávat a pálit. Rostliny opakovaně stříkáme za vegetace DDT nebo organofosfáty. Z napadených porostů nebereme řízky. Na podzim pozemek hluboko zryjeme a povápníme.

Bejlomorka maková (Dasyneura papaveris). Její larvy způsobují deformace makovic. Většinou se vyskytují v makovicích dříve již poškozených krytonoscem makovicovým.

Ochrana. Není dosud rozpracována, ale jistě by se osvědčil poprach nebo postřik DDT, HCH nebo organofosfáty.

Bejlomorka Dasyneura affinis napadá fialky, její larvy žijí v prostorách vzniklých stočením napadeného listu. Mívá 3 – 4 generace za rok.

Ochrana. Důležité je napadené listy včas otrhávat a pálit, dokud v nich jsou ještě larvy nebo kokony (larvy připravené na zakuklení). V létě je třeba kultury kontrolovat vždy asi za 3 týdny. V polovině srpna odstraníme všechny listy až na srdéčko a fialky přesadíme na nezamokřený pozemek. Účinné jsou postřiky organofosfáty nebo DDT v době, kdy létají bejlomorky a kladou vajíčka (nutno pozorovat). Posřiky je třeba po 2 až 3 týdnech opakovat. Zamořené pozemky dezinfikujeme na podzim HCH.