Brouci

Brouci jsou hmyz s kousavým ústním ústrojím. Škodí tím, že okusují nadzemní části rostlin, jejich larvy mohou vyžírat kromě toho lodyhy i semeníky nebo okusují kořeny.

Velmi rozšířenou čeledí brouků v přírodě jsou nosatci. Nosatce poznáme podle nosce, který je ve skutečnosti protaženou částí hlavy. Jejich larvy jsou beznohé, zavalité, většinou špinavě bílé a mají tmavou hlavu.

Krytonosec kořenový (Stenocarus fuliginosus) způsobuje na máku okénkový žír. Je to černý nosatec dlouhý 3 až 4 mm. Jeho larva ožírá kořeny máku.

Ochrana. Porosty poprašujeme přípravky na bázi HCH. Poprašovat se musí včas, a to před hlavním kladením vajíček. Brouci začínají klást vajíčka většinou kolem poloviny května, když předtím asi dva týdny ožírali listy.

Krytonosec makovicový (Ceutorrhynchus macula-alba). Jeho larvy vyžírají semena a vnitřní přepážky makovic. Jsou bílé, beznohé, měsíčkovitě zahnuté.

Ochrana. Kultury máku poprašujeme od konce května do konce června několikrát HCH nebo směsí DDT a HCH v poměru 1 : 1. Napadené makovice, dokud jsou v nich larvy, otrháme a pálíme.

Lalokonosec vejčitý (Otiorrhynchus ovatus). Jeho larvy ožírají kořeny dlužichy (Heuchera).

Ochrana. Rostliny ošetřujeme brzy na jaře dotykovými přípravky na bázi HCH a DDT nebo organofosfáty.

Listopas šedavý (Sitona griseus) způsobuje na listech vlčího bobu (Lupinus) i janovce (Sarothamnus vulgaris) požery ve tvaru půlkruhu od kraje listů. Je to šedohnědý nosatec dlouhý 6 – 7 mm. Jeho larvy se živí hlízkami na kořenech vlčího bobu.

Ochrana. Porosty ošetřujeme přípravky na bázi DDT nebo HCH. Dbáme o zajištění dobré výživy semenáčků.

Blýskáčci (Meligethes) vyžírají květní úbory kamzičníků (Doronicum). Jsou to drobní, 2 až 2,5 mm dlouzí a 1,5 mm širocí broučci tmavé, lesklé barvy.

Ochrana. Kamzičníky poprašujeme ještě před rozvitím poupat DDT (do květu není dovoleno prášit, aby neuhynuly včely).

Slunéčko vojtěškové (Subcoccinella viginti-quatuorpunctata) škodí na karafiátech. Larvy tohoto slunéčka na rozdíl od larev ostatních druhů slunéček, které se živí hmyzem, vykusují spodní pokožku a mezofyl listů v úzkých rovnoběžných páscích seskupených do obloučkovitých řad. Larvy slunéčka vojtěškového jsou 5 – 6 mm dlouhé, dosti zploštělé, v obrysu elipsovité. Jsou světle žluté nebo šedavé s černými skvrnami.

Ochrana. Larvy sbíráme a kultury ošetřujeme přípravky na bázi DDT nebo HCH.

Dřepčík zelný (Phyllotreta nemorum) vykusuje drobné dírky v listech na brukvovitých rostlinách, z peren jsou to zejména huseníky, tařice a štěničníky. Dospělí brouci se objevují většinou již v dubnu ve velkém množství. Tento druh má jen jednu generaci v roce.

Ochrana. Začátkem dubna je třeba rostliny poprášit nebo postříkat přípravky ze skupiny DDT nebo HCH.