Motýli

Dospělí motýli rostlinám nikdy neškodí. Velice škodlivé jsou však jejich housenky, které mají vyvinuté kousavé ústní ústrojí a způsobují požery na listech, květech nebo kořenech. Housenky rozeznáváme od larev ostatních hmyzích řádů podle toho, že po stranách hlavy mají 1 až 8 malých oček a na zadní části těla 2 až 5 párů panožek.

Osenice (Agrotis). Její housenky patří k tzv. zemním housenkám, které poškozují podzemní části rostlin. Z trvalek škodí zejména chryzantémám. Jsou to válcovité, zavalité, lysé housenky, 3 až 4 cm dlouhé, žlutošedé. Ožírají kořeny nebo ohlodávají kořenový krček tak, že jej přehlodají. V noci ožírají i nadzemní části.

Ochrana. Postřik nebo poprach rostlin (zejména u kořenového krčku) přípravy na bázi DDT nebo HCH. Zamořené pozemky je třeba hluboko zrýt nebo zorat a pohnojit velkou dávkou vápna nebo kainitu popřípadě zavláčet do půdy HCH.

Klikočárnice (Mamestra). Housenky způsobují požery pouze na nadzemních částech rostlin. Jsou to válcovité, dozadu poněkud ztlustlé, s jednotlivými chloupky na drobných bradavkách. Jsou zelenavé nebo šedé.

Ochrana. Proti mladým stadiím housenek se doporučuje postřik nebo poprach rostlin organofosfáty, DDT nebo HCH, proti starším však tyto přípravky nejsou účinné. Hlubokou podzimní orbou a vláčením se ničí mnoho kukel.

Předivka polní (Plutella maculipennis). Její housenky škodí na brukvovitých rostlinách. Vykusují na čepelích listů okénka překlenutá vrchní pokožkou listu. Při silnějším žíru se listy stříbřitě lesknou. Housenky jsou dlouhé asi 7 mm, zelené, takže unikají pozoronosti.

Ochrana. Poprach nebo postřik DDT spolehlivě hubí housenky. Hlubokou podzimní orbou se zničí mnoho kukel, které přezimují v půdě.