Pilatky

Pilatky patří do skupiny blanokřídlého hmyzu, stejně jako včely, vody a mravenci. Dospělé pilatky rostliny přímo nepoškozují, ale jejich larvy ožírají nadzemní části rostlin.

Larvy pilatky Pristiphora olnivora okusují v květnu a v srpnu listy orlíčku (Aquilegia). Často způsobují úplný holožír, takže z čepelí listů orlíčků zůstávají jen hlavní nervy.

Ochrana. Rostliny postřikujeme DDT, HCH nebo organofosfáty. Na podzim je nutné zamořené pozemky hluboko zorat nebo zrýt.

Larvy pilatky z rodu Pteronidea působí stejný žír na listech udatny.

Ochrana. Stejná jako u pilatky škodící na orlíčku.