Pestřenky

Do čeledi pestřenkovitých patří větší počet pestře zbarvených much. Z nich nejrozšířenějšími škůdci květin jsou larvy cibulovky narcisové (velká moucha narcisová) – Lampetia equestris a cibulovky zhoubné (malá moucha narcisová) – Eumerus strigatus.

Obě tyto cibulovky mají během roku zpravidla dvě generace. První pokolení se líhne od druhé poloviny května do poloviny června, druhá generace žije v přírodě v srpnu. Vývojový cyklus těchto much je však dosti nepravidelný, někdy se vyskytne ještě koncem září třetí pokolení. Za několik týdnů po vylíhnutí kladou samičky vajíčka hlavně na šupiny cibulí narcisů, hyacint, lilií, amarylisů a kuchyňské cibule, ale také na oddenky kosatců a hlízy brambor.

Ochrana. Odstraňujeme a ničíme podezřelé zahnívající rostliny. Z méně poškozených cibulovin vypudíme larvy cibulovky tím, že cibule ponoříme na 24 až 48 hodin do vlažné vody, nebo je usmrtíme, když cibule ponoříme na jednu a půl až dvě a půl hodiny do vody teplé 43,5 °C. V době kladení vajíček poprašujeme náchylné kultury přípravky DDT nebo HCH, a to v týdenních intervalech.