Křísi

Křísi jsou drobný savý hmyz dlouhý 3 – 6 mm, s křídly střechovitě složenými na tělo. Zadní nohy mají skákavé, což jim umožňuje odskakovat z listů, jakmile se dotknou rostliny. Tím právě často křísi unikají pozornosti zahradníků. Škodí většinou na spodní straně listů, kde vznikají po jejich sání stříbřitě bělavá místa.

Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) škodí nejčastěji na plamenkách. Vyskytuje se též na chryzantémách a jahodníkách. Larvy zastihneme na jaře, dospělé křísi v červnu.

Křísek žlutošedý (Macrosteles laevis) škodí nejvíce tím, že přenáší v přírodě virovou zelenokvětost také z plevelných vytrvalých rostlin. Z peren napadá nejčastěji orlíčky, primule a záplevák.

Ochrana. Rostliny postřikujeme organofosfáty nebo přípravky na bázi DDT několikrát za vegetace od poloviny května v desetidenních intervalech asi 4krát a potom zase od začátku srpna v týchž intervalech asi 3krát.