Asplenium L. – Sleziník

Polypodiaceae – osladičovité

Je domovem v Evropě, Asii a v Severní Americe. Většinou jsou to drobnější kapradiny rostoucí na skalách a tvořící trsy. Mají jednoduše nebo 2 – 3krát zpeřené a řidčeji vidličnatě dělené listy, na jejichž spodní straně jsou podél postranních žilek uloženy podlouhlé až čárkovité výtrusné kupky. Kromě několika málo druhů rostou v kultuře dobře a výborně se hodí pro suché zídky a skalky. Nejlépe rostou ve směsi 1/4 borovicového zetlelého jehličí, 1/4 rašeliny, 1/4 jemně sekaného mechu (Sphagnum) a 1/4 drnovky. Množí se dělením nebo výsevem.

Asplenium adiantum nigrum L. (25 – 35 cm)

Je to drobná kapradina rostoucí na skalách v Evropě, Asii a Africe. U nás je tento druh vzácný. Ze silně rozvětveného oddenku vyrůstají leskle zelené kožovité listy s červenohnědými řapíky. Listy jsou 2 – 3krát zpeřeny. Jsou stálezelené. Rostlina připomíná mohutnou A. ruta muraria. Hodí se jen pro teplejší polohy, jinak vyžaduje kryt na zimu.

Asplenium nigrum ssp. serpentini Koch (syn. A. cuneifolium Viv., A. serpentini Tausch) (20 – 30 cm)

Listy jsou měkké, nelesklé a nepřezimující. Roste na hodcových skalách a sutích. Hodnotu má pouze pro sběratele.

Asplenium fontanum L. (10 – 15 cm)

Tato kapradina roste v Alpách a v Himálaji. Je to rostlina vysoká asi 15 cm. Čepel listu je delší než řapík, je 2krát zpeřená a v obrysu kopinatá. Řapík měří 4 – 8 cm, na bázi je červenohnědý a k vrcholu zelený a tuhý.

Je to velmi pěkná a otužilá kapradinka pro vlhčí a stinné partie na skalce. Je vápnomilná.

Asplenium ruta-muraria L. (10 – 15 cm)

Roste v Evropě, Asii a východní části Severní Ameriky ve štěrbinách skal a suchých zdí na vápně. Je to drobná, suchomilná kapradina s plazivým oddenkem. Listy jsou dlouhé až 15 cm, kožovité av obrysu trojboce vejčité až kopinaté, 2 – 3krát zpeřené. Tato dobrá a tvrdá kapradinka se hodí pro skalky. Je stálezelená.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (10 – 20 cm)

Tento cirkumpolární druh roste od nížin až do horského pásma. Listy vyrůstají na rozvětveném řapíku a jsou čárkovité. Celý rub listů pokrývají výtrusné kupky. Nesnáší vápno.

Asplenium trichomanes L. (10 – 25 cm)

Tento kosmopolitický druh roste hojně i u nás od nížin až do horského pásma. Je to pěkná kapradinka s lichozpeřenými, v obrysu čárkovitými listy s řapíkem, který je po celé délce hnědočervený. Je to vděčný druh pro skalky a suché zídky. Ve vlhku a polostínu roste bujněji. Je vápnomilný.

Asplenium viride Huds. (8 – 30 cm)

Roste na stinných vápencových skalách Evropy, Asie a Severní Ameriky. U nás roste v horském a podhorském pásmu. Připomíná předešlý druh, má však měkké řapíky, které jsou zelené a jenom v nejspodnější části hnědé.

Pěstuje se snadno, vyžaduje však stín a větší vlhko. Pěkně se vyjímá na skalce ve společenstvu zakrslé vrbičky Salix reticulata, různých lomikamenů, pryskyřníku alpského, kostřavy ledovcové apod.