Ceterach Lam. et DC. – Kyvor

Polypodiaceae – osladičovité

Ceterach officinarum Willd. (10 – 20 cm)

Roste v teplých krajích Evropy a Asie s oblibou na jižně až jihovýchodně exponovaných vápencových skalách a zdech. Roste i u nás. Vytváří trsy kožovitých, krátce řapíkatých, jednou zpeřených listů. Čepel listová je v obrysu čárkovitě kopinatá, na špičce tupá. Líc listu je šedozelený, rub rzivě plevnatý. Při nedostatku vody se listy zkroutí a celá rostlina nejeví známky života.

Tato kapradina se uplatní především ve skalkách a suchých zídkách, kde se vysazuje do štěrbin mezi kameny. Je vápnomilná. Množí se nejlépe výsevem.