Cystopteris Bernh. – Puchýřník

Polypodiaceae – osladičovité

Tento rod zahrnuje 10 druhů, z nichž 3 jsou domácí v Evropě. Jsou to vesměs pěkné rostliny, které se snadno množí. Jsou středně velké, s plazivým oddenkem a jemnými, dlouze řapíkatými, prosvítavými, vícekrát zpeřenými listy. Na zimu zatahují.

Cystopteris bulbifera L. (60 – 80 cm)

Pochází z východní části Severní Ameriky. Listy jsou světle zelené, 2krát zpeřené, s převislými špičkami. V horní části listu se tvoří adventivní pupeny. Starší listy připomínají domácí druh C. fragilis, mladé a rašící listy jsou pěkně růžové. Tato nenáročná kobercová kapradina se rychle rozrůstá a může způsobit i zaplevelení. Rozmnožuje se adventivními pupeny.

Cystopteris fragilis Bernh. (30 – 50 cm)

Tato domácí kapradina je kosmopolit. Roste na stinných a vlhkých skalách nebo ve štěrbinách starých zdí a sutí. Krátký oddenek je hust porostlý svazčitými listy. Čepel listu je podlouhle vejčitá až široce kopinatá, 1 – 3krát zpeřená. Dobře roste a snadno se množí.