Osmunda L. – Podezřeň

Osmundaceae – podezřeňovité                 

Tento rod zahrnuje statné kapradiny s krátkým, tlustým a zdřevnatělým oddenkem a s jednoduše nebo 2krát zpeřenými, později lysými listy. Patří sem asi 14 druhů z mírného a tropického pásma. V našich podmínkách jsou to zimovzdorné a velmi odolné zahradní kapradiny, které rostou na vlhkých půdách a rašelinách i na zamokřených bahnitých půdách, v bezprostředním okolí vodních ploch a toků rostou i na plném slunci. Sousedství s těmito kapradinami vyžadují některé druhy rodu Cypripedium, neboť tyto kapradiny pro ně vytvářejí vhodné stanoviště svým kořenovým systémem. Rozmnožují se výsevem ihned po uzrání spor.

Osmunda cinnamomea L. (80 – 150 cm)

Pochází ze západní části Severní Ameriky, Himálaje a Číny. Sterilní listy rostou rozloženě, fertilní jsou vzpřímené a delší než sterilní. Nejvrchnější a spodní část plodných listů je jalová. Roste dobře a má menší nároky na půdní vláhu než ostatní druhy tohoto rodu.

Osmunda regalis L. (100 – 120 cm)

Je to kosmopolitní kapradina mírného pásma. Listy jsou 2krát zpeřené, žlutozelené. Plodné listy se v horní třetině zužují v čárkovité úkrojky, nesoucí na okrajích množství rezavě hnědých výtrusnic. Mladé nevyvinuté listy mají kávové, později světle zelené zbarvení, které na podzim přechází do bronzového odstínu. Tento druh se vyskytuje v několika odrůdách.

Odrůdy

  • ‘Cristata‘ – listy ploše rozložené, na špičkách hřebenité.
  • ‘Purpurascens‘ – bujně roste, vysoká až 150 cm, při rašení purpurově červená, listy svěží až do pozdního podzimu.

Osmunda regalis var. gracilis Link.

Pochází z Jižní Ameriky, vysoká je pouze 60 cm a je po všech stránkách ozdobnější než původní druh. Na podzim hnědě barví.