Athyrium Roth. – Papratka

Polypodiaceae – Osladičovité

Tento rod zahrnuje asi 200 druhů, které jsou roztroušeny ve všech pásmech zeměkoule, nejvíce však v severních oblastech mírného pásma. Jsou to statné kapradiny s vystoupavým, nerozvětveným oddenkem. Listy jsou dlouhé až 100 cm, 3krát zpeřené a zpravidla tvoří nálevkovitý trs. Plodné i neplodné listy jsou stejně utvářeny.

Athyrium distentifolium Tausch. (syn. A. alpestre Milde) (60 – 200 cm)

Roste v lesích a bylinných nivách horského až alpínského pásma. Je to statná kapradina dorůstající až 2 m, samotný řapík je dlouhý 15 – 40 cm. Je pokrytý hnědými plevami. Čepel je v obrysu podlouhle kopinatá, tmavě zelená, na rubu světlejší. Dolní lístky jsou zpeřené až v 16 jařmech, tupě zubaté.

Kultura této mohutné kapradiny je velmi snadná. Roste dobře na slunci i ve stínu a je nenáročná na půdu. Na slunci ovšem vyžaduje vlhčí stanoviště. Množí se snadno dělením a na vlhkém místě se sama vysévá.

Athyrium filix-femina Roth. (80 – 150 cm)

Vyskytuje se v lesních oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky. Její areál sahá od tropických pralesů až do vysokohorských oblastí. U nás roste v humózních vlhkých lesích po celém území, od nížin až do montánního pásma. Široký areál jejího výskytu způsobuje, že je značně variabilní.

Je to velmi dekorativní kapradina a připomíná předešlý druh. Listy jsou podlouhle kopinaté, na obou koncích zúžené, 2 – 3krát zpeřené. Řapík je dlouhý asi jako 1/3 – 1/4 čepele a na bázi je hnědočerný a plevnatý.

Pěstování je snadné. Roste dobře na stinném a vlhkém stanovišti s dostatkem humusu, kde se dobře uplatní ve společnosti Astilbe chinensis, Anemone nemorosa, Hepatica nobilis, Omphalodes verna, Vinca minor apod.

Pěstované formy Athyrium filix-femina

  • A. filix-femina ‘Corymbiferum‘ – vytváří postranní hřebeny a vějířovité špičky, vysoká 60 – 80 cm.
  • A. filix-femina ‘Fieldiae‘ (syn. A. fieldae Wollast.) – listy štíhlé, vzpřímené, široké jen 3 – 5 cm, vysoká 60 cm.
  • A. filix-femina ‘Frizelle‘ Moore – velmi krásná forma, listy štíhlé, prohnuté do tvaru půlměsíce, vysoká 40 – 60 cm.
  • A. filix-femina ‘Minutissima‘ – trpasličí forma, vysoká pouze 20 cm, tvoří husté, mnoholisté, jemně zpeřené hnízdo.
  • A. filix-femina ‘Multidentatum purpureum‘ Ivery – na podzim po prvních mrazech barví listy do purpurova, vysoká 60 – 80 cm.
  • A. filix-femina ‘Multifidum‘ Lowe – listy široké až 25 cm, pěkně hřebenaté, vysoká 80 cm; patří k nejhezčím formám tohoto druhu.
  • A. filix-femina ‘Victoriae‘ Moore – listy dlouhé 60 cm a široké 12 cm, zpeření listů křízovité, takže dělá dojem mříže; nejtypičtější a jedna z nejrozšířenějších forem; roste dobře, množí se dělením a výsevem spor.

Athyrium goeringianum ‘Pictum‘ Mett. (25 – 35 cm)

Pochází z Japonska. Listy jsou 2krát zpeřené, dlouze řapíkaté, pyramidálního obrysu. Jsou široké až 20 cm a mají pěkně šedě červený nádech. Řapíky jsou dlouhé, hladké (bez plev), ale lámavé. Oddenky jsou rozvětvené, vícehlavé, což umožňuje snadné množení. Jedinečný druh, který vyniká především nádherným vybarvením. Daří se ve stínu a v dobré humózní půdě. Je zcela zimovzdorná.