Matteucia Todaro – Pérovník

Polypodiaceae – osladičovité

Jsou to statné, bujně rostoucí kapradiny s tlustým šupinovitým oddenkem. Neplodné listy tvoří mohutnou nálevku na krátkém kmínku, v jejímž středu později vyrůstají kratší plodné listy (pštrosí pera). Jsou velmi cenné pro schopnost vytvářet souvislé porosty. Nejlépe jim vyhovují stinná stanoviště s vlhkou až bažinnou půdou. Pěstují-li se na místech s vysokou hladinou podzemní vody, rostou dobře i na slunci. Pěkně se vyjímají na svazích sestupujících k vodní hladině, na březích jezírek a tůní. V kultuře jsou známy 4 druhy, které pocházejí z mírného pásma severní polokoule. Rozmnožují se nejčastěji řízkováním plazivých oddenků a výsevem. Čerstvé spory klíčí již za 4 – 5 dní.

Matteucia orientalis (Hook) Trev. (syn. Struthiopteris orientalis Hook.) (60 – 75 cm)

Pochází z Číny a Japonska. Netvoří charakteristické nálevky. Listy jsou dlouhé asi 75 cm, dlouze řapíkaté, převislé. Je to pěkná kapradina, ale poměrně pomalu roste.

Matteucia pennsylvanica (Wild.) Raymond. (80 – 100 cm)

Je původem ze Severní Ameriky, hlavně z území USA. Listy jsou modrozelené, na koncích mírně převislé. Řapíky vyrůstají z kmínků a jsou rovněž modrozelené.

Je poněkud choulostivější než M. struthiopteris. Nesnáší sucho a nerozrůstá se tak snadno jako dříve zmíněný druh. Na jaře raší o něco později. Množí se snadno výsevem a oddenkovými odnoži.

Matteucia struthiopteris (L.) Todaro (syn. Struthiopteris germanica Willd.) (80 – 150 cm)

Roste ve střední a východní Evropě, hlavně na horách, a je i u nás. Neplodné listy tvoří velkou nálevku, v jejímž středu vyrůstají plodné listy dlouhé asi 40 cm, olivově zelené, později hnědé, jednoduše zpeřené. Šupinatý oddenek vytváří množství odnoží, kterými se rostlina rozrůstá do šířky, prorůstá okolní koberec sousedních rostlin, takže se může stát i obtížným plevelem. Proto se vysazuje do volných partií, kdy vytváří souvislé porosty. Kromě vegetativního způsobu množení, který se u tohoto druhu nabízí a je nejčastější, množí se velmi dobře výsevem spor. Optimální zralost spor je v lednu až únoru, spory sbírané v této době klíčí již za 4 – 5 dnů.