Notholaena (L.) R. Br. – Podmrvka

Polypodiaceae – osladičovité

Z tohoto rodu je pro okrasné zahradnictví významný jen jediný druh, a to N. marantae.

Notholaena marantae (L.) R. Br. (10 – 30 cm)

Tato suchomilná kapradina je rozšířena ve Středomoří, kde roste v trhlinách hadcových skal a sutí. Její nejsevernější lokalita je na jižní Moravě u Mohelna. Je velká asi 10 – 35 cm. Listy vyrůstají z plazivého oddenku, který je hustě pokrytý rezavými plevami. Listy jsou 2krát zpeřené, kožovité, na líci lysé, na rubu hustě pokryté plevovitými rezavě hnědými šupinami. Je stálezelená.

Tato kapradina je dosti náročná na půdní substrát (rostliny z hadcových sutí špatně snášejí jakoukoliv jinou půdu), a proto stěží pronikne do kultury ve větším množství.