Polypodium L. – Osladič

Polypodiaceae – osladičovité

Rod má asi 300 druhů, z nichž většina jsou tropické rostliny. Jsou to skalní rostliny nebo epifyti s rozvětvenými oddenky, ale pouze jeden je zimovzdorný druh vhodný pro okrasné zahradnictví.

Polypodium vulgare L. (20 – 40 cm)

Je to stálezelená středně vysoká kapradina s rozvětveným plazkvým oddenkem, který je hustě kryt kopinatými hnědými pleveli. Listy jsou široké 3 – 7 cm, s 15 – 25 páry nedělených, střídavých, čárkovitě podlouhlých úkrojků, řapíky jsou kratší než čepel. Plodné listy nesou naspodu úkrojků 2 řady okrouhlých výtrusných kupek bez ostěr.

Tato kapradina je vápnostřežná a daří se v humózní půdě v polostínu. Roste také jako epifyt na kmenech stromů zarostlých mechem a na kořenech.

Polypodium vulgare var. serratum Wild. (20 – 30 cm)

Tato varieta předchozího druhu pochází ze Středomoří. Okraje listových úkrojků jsou více pilovité než u základního druhu. Za suchého podzimu listy odumírají.

  • ‘Bifido-Grandiceps‘ – špičky listů vidličnatě větvené.
  • ‘Cambricum‘ – forma nalezená v r. 1743 ve Walesu; lístky čepelí se vějířovitě rozšiřují, takže se překrývají; je sterilní.
  • ‘Cornubiense‘ (‘Elegantissimum‘) – listy 2 – 3krát zpeřené, vyskytuje se i jedinec s „normálními“ listy typu; nalezen r. 1867 v Cornwallu.