Phyllitis Hill. – Jelení jazyk

Polypodiaceae – osladičovité

Tento rod se vyskytuje v 6 druzích ve všech pásmech zeměkoule, ale pouze jediný druh je v našich podmínkách zimovzdorný. Pro tyto kapradiny jsou charakteristické jazykovité celokrajné (nezpeřené) listy s čárkovitými výtrusnicemi, uspořádanými kolmo na podélnou osu listu.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (syn. Scolopendrium vulgare Sm., Scolopendrium officnarum Sw.) (20 – 50 cm)

Je to kapradina našich horských lesů. Oddenek je plazivý, hustě červenohnědě plevnatý, listy v příznivých poměrech dlouhé i přes 0,5 m, krátce řapíkaté, široce kopinaté, celokrajné, na bázi hluboce ouškaté. Listové čepele jsou lysé, mladé listy jsou světle zelené, starší jsou kožovité, tmavě zelené.

Této krapradině se nejlépe daří v hlubokém stínu, ve vlhkých, vápnem nasycených humózních půdách. Výborným substrátem pro ni je např. nepříliš zetlelá buková listovka, slatinka (neutrální zemina podobná rašelině) apod. Množí se výsevem spor (leden – březen) a listovými řízky (listopad – prosinec). Množení listovými řízky je u kapradin ojedinělý způsob množení a je dosti efektivní. Z každého listu můžeme získat i několik rostlin. Pěstujeme-li starší exempláře několik let na jednom místě (v hlubokém pařeništi nebo ve vlhkém zemním skleníku), objeví se spontánně semenáčky, vyrůstající ze spár ve zdi nebona vlhké, nekypřené půdě. Stačí je jen pikýrovat.

Tento druh má několik odrůd, které vesměs patří k velmi cenným zahradním rostlinám.

Odrůdy

  • ‘Capitatum‘ – listy s velkými zkadeřenými hřebeny.
  • ‘Digitatum‘ – vrchní část listové čepele rozvětvená, široká až 12 cm.
  • ‘Marginatum‘ – listy úzké se zkadeřenými okraji, na spodní straně paralelně s okrajem listu probíhá membránovitá lišta.
  • ‘Undulatum‘ – listy vlnité, jinak podobné původnímu druhu, plodné.
  • ‘Crispum‘ – listy vlnité, v horní části vybíhají v hřebenovité tvary, podobně jako u ‘Undulatum‘.

Odrůdy ‘Undulatum‘ a ‘Crispum‘ se často na trhu zaměňují.