Thelypteris Schmidel.

Polypodiaceae – osladičovité

Tento rod vznikl odštěpením od rodu Dryopteris. Zahrnuje kapradiny střední velikosti, s tuhým plazivým oddenkem a 2krát zpeřenými listovými čepeli. Výtrusnicové kupky jsou malé a okrouhlé a jsou na spodní sraně listů. Druhy tohoto rodu se používají stejně jako druhy rodu Dryopteris.

Thelypteris decursive-pinnata (van Hall) Ching (syn. Dryopteris decursive – pinnata (van Hall) Kunze (30 – 40 cm)

Pochází z Číny a Japonska. Listy vyrůstají z krátkého nerozvětveného oddenku. Listové čepele jsou krátce řapíkaté, v obrysu štíhle kopinaté, zašpičatělé, dlouhé až 40 cm. Lístky jsou dlouhé, tupě laločnaté, měkké, naspodu pokryté bledými plevami. Je to velmi pěkná skupinovitě rostoucí kapradina. Množí se snadno dělením.

Thelypteris hexagonoptera (Michx.) Weath. (syn. Dryopteris hexagonoptera Michx. C. Chr.) (50 – 70 cm)

Roste v západní části Severní Ameriky. Oddenek je široce rozvětvený, řapíky jsou dlouhé až 40 cm, tuhé, slámově žluté. Listová čepel je dlouhá až 30 cm, nepravidelně trojúhelníkovitá, světle zelená, na obou stranách pokrytá plevami. Poněkud se podobá T. phegopteris, ale je mohutnější. Příjemně voní. Množí se dělením.

Thelypteris palustris (A. Gray) Schott (syn. Dryopteris thelypteris L.) (30 – 80 cm)

Je to domácí kapradina a roste v celém mírném pásmu obou polokoulí. Oddenek je černý, plazivý, listové čepele jsou světle zelené, úzké, dlouze kopinaté. Lístky vyrůstají střídavě v 10 – 30 jařmech. Plodné úkrojky mají okraj ohrnutý.

Tato kapradina se dobře uplatní ve stinných skalních partiích, zvláště na březích jezírek, ve stinných zídkách apod. V příznivých podmínkách může ohrožovat sousední rostliny.

Thelypteris phegopteris (L.) Slosson (syn. Dryopteris phegopteris (L.) C. Chr.) (15 – 40 cm)

Tato kapradina, vysoká až 0,5 m, roste i u nás ve stinných bukových lesích u lesních pramenišť. Řapík je přibližně stejně dlouhý jako listová čepel, která je jednoduše zpeřená, světle zelená. Nejspodnější páry lístků jsou ohnuty dozadu. Sází se do humózní, nevápenitě a nepříliš zamokřené půdy.