Generativní rozmnožování

Z vyklíčeného nepohlavního výtrusu vyrůstá prvoklíček (prokel) jako pohlavní generace, která se nazývá gametofyt. Prvoklíček mívá obyčejně horizontálního srdčitého lístku, který je k půdnímu substrátu přichycen vláskovitými jednobuněčnými rhizoidy. Velikost prokelu bývá od několika mála milimetrů až do 2 – 4 cm. Naspodu prokelu jsou pelatky (antheridia) a zárodečníky (archegonia), a to buď obojí na témž prokelu (jednodomé typy), nebo rozdělené podle pohlaví na různá protalia (dvoudomé typy). Pelatky jsou zpravidla kulovité, zapuštěné do pletiva prvoklíčku, v nichž se tvoří šroubovitě stočené spermatozoidy s četnými brvami. Jsou obvykle umístěny v blízkosti zašpičetělého konce prokelu. Zárodečníky mají zřetelně lahvicovitý tvar a nacházejí se v blízkosti srdčitého vykrojení prokelu. Splynutím obou pohlavních gamet se vytváří zygota. Zygota se na bázi segmentuje, a to zpravidla kolmo na svou osu. Tímto dělením se tvoří embryo, z něhož vyrůstá nepohlavní generace (vlastní kapradina). Neoplodněné prokely vydrží ve svěžím stavu i několik let. Na listech této nepohlavní generace se tvoří spory, které lze využít k množení kapradin.

Výsevy spor

Množení kapradin ze spor se používá méně, protože kromě velké zdlouhavosti tento postup potřebuje zvláštní zařízení výsevních prostor a klade zvýšené nároky na pozornost a zkušenost ošetřujícího personálu.

První podmínkou úspěchu těchto výsevů je získat zaručeně čerstvé spory. Spory se sklízejí z plodných listů mírným poklepem. Nechají se vypadat na čistý papír a dají se doschnout při teplotě 20 – 25 °C. Vysévají se za 2 – 3 dny. Při výsevech starších spor klíčivost rychle klesá.

Substrát potřebný k výsevu se dezinfikuje propařením. Rovněž se dezinfikují veškeré mísy, hrnky a jiné nádoby potřebné k výsevu. Jde hlavně o to, aby se bezpečně odstranily řasy, které obvykle nebezpečně konkurují klíčícím kapradinovým prokelům. Jako substrát se nejlépe osvědčila rašelina, a to i u vápnomilných kapradin. Nádoby s výsevy se umístí v temperovaném skleníku při teplotě okolo 20 °C a v přítmí. Během 2 – 3 týdnů se objeví první prokely. Toto stadium kapradinových výsevů je pěstitelsky nejobtížnější, protože je třeba udržovat prokely v optimální vlhkosti po dobu 10 i více týdnů a zabránit invazi řas, mechů a plísní. Po této době, někdy i dříve, se začnou ve výsevech objevovat vlastní kapradinky (po oplodnění prokelů). Po jejich přepikýrování je již další pěstování otázkou běžné pěstitelské praxe.