Vegetativní rozmnožování

Kromě sporami lze kapradiny množit dělením matečných rostlin, adventivními pupeny, listovými řízky, oddenkovými šlahouny a oddenkovými řízky.

Množení dělením

Téměř všechny druhy kapradin je možno množit dělením, ale u většiny druhů je tento způsob množení málo efektivní. S úspěchem se dá použít u kapradin, které mají rozvětvený oddenek, jako u Adiantum, Blechnum, Cystopteris, Onoclea, Polypodium apod. Nejvhodnější dobou pro vlastní dělení je únor až březen. Rostliny se vysazují do humózní zeminy, umisťují se do stinného pařeniště a udržují se při mírné vlhkosti.

Množení adventivními pupeny

Pro množení adventivními pupeny se hodí pouze některé druhy rodu Polystichum a Cystopteris. Jejihc dorostlé listy mají na spodní straně více nebo méně zřetelné adventivní pupeny, které se hodí pro rychlé vypěstování nových rostlin. List se sponkami upevní na povrchu nádoby naplněné humózní rašelinnou zeminou. Zeminou se zasypou i postranní části listu a nádoba se umístí v teplém avlhkém místě. Pupeny zakoření a začnou rašit asi za 40 – 60 dnů.

Množení listovými řízky

Tímto způsobem lze dobře množit některé formy rodu Phyllitis. Dobře vyzrálé, třeba již odumírající listy starších matečných rostlin se seříznou na spodní straně řapíku a napichují se hustě do nádob s rašelinou, potom se dobře zastíní a udržují se raději při nižší teplotě (12 – 14 °C). Takto lze po 6měsíčním pěstování získat několik rostlin z každého listu.

Množení oddenkovými šlahouny

U starších exemplářů, zejména u rodů Struthiopteris a Onoclea se vytvářejí oddenkové šlahouny, které slouží jako výborný rozmnožovací materiál. Šlahouny se rozřezají na kousky dlouhé asi 5 cm, které se sázejí přímo na zastíněné záhony.

Množení oddenkovými řízky

Oddenkovými řízky lze množit kapradiny, které mají rozvětvený plazivý oddenek (Blechnum, Cystopteris, Polypodium). Výchozím materiálem musí být starší rostliny, jejichž oddenek se rozřeže na 2 cm řízky. Takto upravené řízky se nakladou do truhlíků naplněných do poloviny zeminou. Za 8 – 10 týdnů oddenky prorůstají.