Alyssum L. - Tařice

Brassicaceae – brukvovité (Cruciferae – křížaté)

K tomuto rodu patří téměř 80 druhů rozšířených v jižní Evropě, v Malé Asii až po Kavkaz a v severní Africe. Pro pěstování v zahradách se však hodí jen několik druhů.

Alyssum argenteum Vitm. (40 – 50 cm, VI. – VII.)

Pochází z jihovýchodní Evropy. Tvoří vzpřímené keříky olistěné úzkými šedozelenými lístky. Drobné zlatožluté kvítky jsou v plochých latách.

Rostlina je naprosto nenáročná na půdu a daří se nejlépe na slunečných místech. Na dobré půdě rostlina hůře kvete, bují a ztrácí dobré vlastnosti. Hodí se velmi dobře do stepních partií, dále jako nižší prvek ve volných trvalkových skupinách i na rabatech. Množí se dělením a velmi snadno semenem, jehož hojně nasazuje. Rozšiřuje se i samovýsevem.

Alyssum montanum L. (5 – 15 cm, V.)

Planě roste na skalnatých místech hor střední a jižní Evropy. Je to plazivá rostlina tvořící pěkné, husté polštáře. Lodyžky olistěné oválnými šedozelenými lístky leží na zemi a nezakořeňují. Drobné zlazožluté kvítky jsou v malých hroznech.

Je to výborná rostlina pro skalky, suché zídky i k pokrytí větších ploch ve stepních partiích i jako náhrada trávníku. Vyžaduje slunce a propustnou půdu s dostatkem vápna. Množí se nejlépe semenem.

Alyssum saxatile L. (30 cm, IV. – V.)

Druh je rozšířen ve střední Evropě, na Balkánu a v jižním Rusku až Malé Asii. Je to velmi nenáročná rostlina, velmi často rostoucí na skalách. Z růžice dosti velkých podlouhlých šedozelených listů se vytvoří hustý polopřevislý trs, jehož lodyhy jsou zakončeny latami drobných zlatožlutých kvítků.

Potřebuje slunné místo s propustnou i kamenitou půdou. Použití má v suchých zídkách, skalkách i ve volných skupinách. Je to velmi vhodný druh pro volné vysévání do skal u chat. Množí se velmi snadno semenem. Má i některé zlepšené odrůdy.

Odrůdy

  • ‘Citrinum‘ – květy světle citrónově žluté, dá se množit semenem.
  • ‘Compactum‘ – velmi kompaktní, vysoká jen 15 cm, nerozklesává, jinak podobná základnímu druhu; množí se však jen vegetativně – řízkováním.