Lithospermum L. - Kamejka

Boraginaceae – brutnákovité (drsnolisté)

Rod má asi 50 druhů, které rostou na severní polokouli. V zahradách se pěstuje jen jeden druh.

Lithospermum purpureo-coeruleum L. (novější název Buglossoides pupureo-coeruleum Johnst.) (15 – 25 cm, V. – VI.)

Pochází ze střední a jižní Evropy. Roste ve světlých lesích na vápencovém podkladě. Rostlina vytváří dlouhé, snadno zakořeňující výhony. Úzce kopinaté listy jsou drsně ochmýřené. Drobné květy, které jsou v malých terminálních hroznech, jsou purpurové a později mění barvu do modra, takže jsou na rostlině vždy současně modré i purpurové květy.

V příznivých podmínkách se rychle rozrůstá a tvoří husté porosty. Je to velmi otužilá rostlina dařící se nejlépe v propustné vápenité půdě, na slunci i v polostínu. Množí se snadno dělením nebo řízkováním. Hodí se do větších skalek a k pokrytí půdy i na větších plochách.