Trollius L. – Úpolín

Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Rod má asi 25 druhů rozšířených v severním mírném pásmu. Jsou to nízké až středně vysoké trvalky s dlanitě dělenými listy a slabě větvenými lodyhami. Květy rostoucí jednotlivě na dlouhých stoncích mají kalich s pěti i více plátky zbarvený jako koruna, korunní plátky jsou přeměněné v medníky a mají mnoho tyčinek. Plody jsou měchýřky s četnými černými lesklými semeny. Semena potřebují přemrznout, aby dobře klíčila. Druhy se množí semenem, odrůdy dělením.

Upolíny potřebují přirozeně vlhkou půdu nebo pravidelnou, vydatnou zálivku a slunce nebo lehký polostín. Jsou vhodné do pestrých rabat, kde se vysazují v malých skupinách mezi nízké trvalky. Hodí se i k řezu. Dobře se doplňují s primulemi, dále s Brunnera macrophylla, Aster tongolensis, Astilbe, Wulfenia a Veronica teurium. Pozdně kvetoucí Trollius chinensis dává pěknou kombinaci s Iris sibirica.

Trollius chinensis Bunge (syn. T. ledebourii hort.) (70 – 90 cm, VI. – VII.)

Pochází z Číny. Má hluboce dělené listy s ostře hrubě zubatými úkrojky. Květy jsou otevřené, mělce miskovité, s 5 – 10 oranžově žlutými plátky a s nápadnými, dlouhými, vztyčenými, tmavě oranžovými až červeně oranžovými medníky.

  • Odrůda ‘Golden Queen‘ má velké květy na pevných stoncích.

Trollius europaeus L. (40 – 60 cm, V. – VI.)

Je to náš domácí druh rozšířený na vlhkých a kyselých podhorských až horských lukách. Listy, podobné jako hluboce dlanitě dělené s ostře hluboce zubatými úkrojky; květy jsou plně uzavřené, kulovité, asi s deseti světle studeně žlutými plátky. Medníky jsou stejně vleké i stejně zbarvné jako tyčinky a ztrácejí se mezi nimi.

  • Odrůda ‘Superbus‘ je pozdní a s velkými květy.

Trollius patulus Salisb. (40 cm, V.)

Pochází z Přední Asie a Kavkazu. Má mělčeji dělené listy a otevřené zlatožluté květy s 5 – 6 plátky a medníky ne delšími než tyčinky.

Trollius pumilus D. Don (20 – 30 cm, V.)

Je ještě drobnější než předchozí druh. Listy má jen přízemní, malé, tuhé, nápadně zvlněné, dlanitě dělené, drobně ostře zubaté. Květy jsou rovněž otevřené, s pěti plátky a nenápadnými medníky. Zpravidla vyrůstají jen po jednom na nevětvených stoncích.

Trollius x cultorum Bergm.

Je to souhrnný název pro zahradní odrůdy, na jejichž vzniku se podílejí především T. asiaticus, T. cinensis a T. europaeus.

Odrůdy

  • ‘Aetna‘ – květy tmavě oranžové, vysoká 70 cm, poloraná.
  • ‘Earliest of All‘ – květy zlatožluté, vysoká 60 cm, velmi raná.
  • ‘Goldquelle‘ – květy tmavě žluté, vysoká 60 cm, více větvená, pozdní.
  • ‘Lemon Queen‘ – květy světle žluté, vysoká 60 cm, poloraná.
  • ‘Orange Gloge‘ – květy oranžově žluté, vysoká 80 cm, střední doba květu.
  • ‘Prichard’s Giant‘ – květy oranžové, vysoká 90 cm, poloraná.