Corydalis Vent. - Dymnivka

Papaveraceae – makovité

Většina z asi 300 durhů je domácí v Asii. Jsou to nízké až středně vysoké, většinou stínomilné rostliny. Mají listy střídavé, jemně dělené, s podlouhlými, 3 – 5cípými úkrojky, křehké, světlé, často našedlé nebo namodralé. Květy v hroznech mají 4 plátky, z nichž jeden nebo dva vnější mají výduť s ostruhou. Kořen bývá hlízovitě ztlustlý.

U nás rostou C. cava a C. solida v podrostu listnatých hájů ve vlhké, humózní půdě. Brzy po odkvětu zatahují. Zpravidla se po zahradnicku nepěstují, ale při správné volbě stanoviště je lze usídlit v přírodních parcích, kde se pak samy rozmnoží a vytvářejí působivý jarní aspekt. V zahradách se spíše setkáme s C. cheilanthifolia, C. lutea a C. nobilis.

Corydalis cheilanthifolia Hems. (15 – 25 cm, VI.)

Je to čínský druh, který nezatahuje a pěstuje se především pro dekorativní listy, které připomínají středně velkou kapradinu. Jsou přízemní, protáhle trojúhelníkovité, jemně zpeřeně dělené, světle zelené na špičce a při okrajích bronzově zbarvené. Květy jsou světle žluté, v malých, úzkých, vzpřímených hroznech, celkem nenápadné. Nejlépe se uplatní jednotlivě ve stinných partiích skalky.

Corydalis lutea DC. (20 – 30 cm, V. – VIII. – IX.)

Pochází z jižní Evropy, nezatahuje a kvete téměř po celé léto. Má rovněž jemné, svěže zelené listy, které jsou však širší a připomínají spíš Adianthum; vyrůstají v košatých trsech. Květy jsou výrazné, svítivě žluté; kvete od května do konce léta. V přírodě roste na vlhčích sutích spolu s Heliosperma alpestre, Alsine laricifolia apod. V zahradách se jí nejlépe daří na zastíněných zídkách, kde se často i sama vysévá.

Corydalis nobilis Pers. (30 – 50 cm, V. – VI.)

Pochází ze Sibiře. Je robustnější, s hlubokým masitým kořenem a vzpřímenými bohatě olistěnými stonky. Listy jsou šedozelené nebo modrozelené. Květy vyrůstající v hustých hroznech jsou světle žluté s tmavou skvrnou ve špičce. Je hrubší ve stavbě, nápadnější a hodí se spíše pro solitérní umístění; v létě však zatahuje. Snese trochu více slunce.

Všechny dymnivky potřebují humózní, svěží půdu, polostín, ale snesou i těžký stín, kde sice málo kvetou, ale jsou působivé svou svěží jemnou zelení. Ke kombinaci se hodí příbuzná Dicentra, a dále Aquilegia, Thalictrum, Tiarella, Primula, Saxifraga umbrosa, Polemonium, stínomilné traviny atd. Množí se semeny; je třeba vysévat hned po dozrání.