Echinops L. - Bělotrn

Asteraceae – hvězdnicovité (Compositae – složnokvěté)

Jsou to suchomilné rostliny podobné bodláku. Asi 100 druhů je rozšířeno v jižní a jihovýchodní Evropě, Orientě a Asii. Jsou to statné, středně vysoké až vysoké rostliny s tvrdě vzpřímenými, chudě větvenými lodyhami. Listy mají střídavé, peřenoklané, s úkrojky daleko od sebe, hrubě zubaté a ostnité. Nápadná jsou úplně kulatá květenství složená z drobných jednokvětých úborů. Mají zákrovy z tuhých špičatých listenů, v jejichž středu se rozvíjejí jemné pěticípé hvězdičky modrých nebo bělavých kvítků.

Jsou to nenáročné rostliny, které dobře snášejí sucho i horší půdu. Potřebují slunce. Množí se dělením nebo semenem. Vysazují se hlavně pro zajímavý tvar květenství a mohou se i řezat do suchých kytic. Barevně dobře ladí se žlutými květy, např. s Heliopsis, Solidago a s travinami. Mohou se vysadit i mezi nižší suchomilné druhy, jako je Stachys olympica, Anaphalis, Nepeta, Helichrysum, Centrathus apod.

Echinops banaticus Roch. (100 – 130 cm, VII. – VIII.)

Pochází z Rumunska a jižního Maďarska. Je jediným druhem, který má skutečně okrasnou hodnotu. Je jen o málo vyšší než E. ritro, ale má výrazně větší hlávky měřící v průměru 4 – 5 cm; tenčí listy mají štětinovité chlupy na líci. Zákrovy i květy jsou ocelově modré.

  • K tomuto druhu patří odrůdy ‘Taplow Blue‘ a ‘Blue Globe‘.

Echinops commutatus Juratzka (syn. Echinops exaltatus Rchb.) (140 – 180 cm, VII. – VIII.)

Je vysoký téměř jako E. sphaerocephalus, ale není žláznatý. Zákrovy má šedozelené, květy světle modré. Pochází z Balkánu, u nás je původní jen na jihovýchodním Slovensku, ale častý v zahradách, kde se i sám vysévá nebo množí odnožemi.

Echinops ritro L. (50 – 80 cm, VII. – VIII.)

Roste u nás jen v nejteplejších krajích a je nejvýš 1 m vysoký. Listy jsou tuhé, na líci lysé a lesklé, na rubu běloplstnaté. Hlávky mají v průměru 2 – 4 cm, květy jsou světle modré a zákrovy úborů modravě naběhlé. Rostliny, které pod tímto jménem pěstují v zahradách, náležejí podle nových botanických studií k jednomu nebo druhému ze shora uvedených jihoevropských druhů.

Echinops sphaerocephalus L. (150 – 200 cm, VII. – VIII.)

Je jediný u nás v přírodě všeobecně rozšířený druh. Má světlé kvítky, je vysoký a spolehlivě se dá poznat podle toho, že má žláznaté jak lodyhy pod květenstvím, tak i líc listů a zákrovní listeny. Je medonosný, ale nemá valnou okrasnou hodnotu. Do zahrad se však často dostává omylem pod jménem některého z předchozích druhů.